Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

113. Мощанець, 1560 р.

Михайло Грушевський

Миколай Ціковський, староста сяноцький, потверджує попа Івана на попівстві в с. Мощанці, за відступленням йому сього попівства від місцевого війта і за рекомендацією громади, 18 вересня 1560 р.

In nomine Domini. Amen. Ad perpetuam rei memoriam.

Solent facta humana, vt ad posterorum notitiam deueniant et ab obliuione vindicentur, literarum monumentis commendari et perennari. Proinde etiam nos Nicolaus Cikowski de Woislawice, capitaneus tarnouiensis, capitaneus sanocensis et burgrabius cracouiensis etс., significamus tenore praesentium universis et singulis, praesentibus et futuris, harum notitiam habituris, quomodo constitutus coram nobis personaliter prouidus Matthias, scultetus villae Moszczaniec, vna cum prouido Kunas, popone de Izdepki, fratre suo germano, et Iwan filio praefati Kunas, filiastro vero suo, abscedit et libere spontaneeque condescendit eidem Iwan pop, filiastro suo, filio vero praefati Kunas, fratris sui germani, et eidem posteris de poponatu suo proprio villae Wozczaniec, quem ipse Matthias scultetus proprio labore et sumptu de cruda radice elaborauit.

De quo quidem poponatu a praefato Kunas fratro suo sibi satisfactum esse recognouit ac sese libere ab eodem abrenunciauit, nihil sibi ibidem iuris et dominii in eodem poponatu villae Mozczaniec vna cum suis posteris penitus reseruando seu excipiendo, sed in ipsum Iwan pop filiastrum suum omne ius suum, supra poponatu praedicto habitum, totaliter infundendo.

Et hic ibidem stans etiam scultetus praefatus et tota communitas seu coloni villae Mozczaniec, subditi sacrae regiae maiestatis, ad capitaneatum nostrum Sanocensem pertinentes, petierunt nos, vt cum eundem Iwan poponem ipsi pro popone villae tanquam hominem exemplarem et in sacris uteris doctum suscepissent, nos etiam eundem susciperemus, necnon vt eidem laneum agri certum, in quo nunc residet laboriosus Kuzma Bednarz, qui est contiguus et adiacet synagogae in villa Mozczaniec et in quo paene synagoga ipsa situata est, ex quo ipse laneus agri, qui nunc ad poponatum pertinet, longe a synagoga sit iacens inter Hryc Głowienka ab vna et Iwan Golik partibus ab altera, emere et synagogae ad poponatum incorporare, eum vero, qui ab antiquo pertinet ad poponatum, vendere, alienare, eidem admittere dignaremur, postulauerunt etiam a nobis.

Quorum nos petitioni vti iuste legitimeque benigne annuentes, praefatum Iwan pop pro popone villae Mozczaniec suscepimus laneumque agri praefatum ad poponatum emere et adiungere eidem admissimus, ilium vero agrum antiquum ipsius, qui ad poponatum protunc pertinebat, vendere illi et alienare a poponatu admisimus, quasi percambium facientes, alias odmianę czyniąc, eundem antiquum agrum, ad poponatum pertinentem, praesentibus villae Mozczaniec incorporando, vt in eodem cmetho locatus omnes census et datias ad castrum sanocense soluat, quem ad modum ex illo Kuzminski, quem ad synagogam et poponatum adiungimus et liberum ab omnibus facimus inauctoramusque, antea soluebatur.

Quem poponatum vna cum praefato agro empto apud Kuszma et synagogae iuncto et per nos incorporato in villa Mozczaniec tenebit, habebit et possidebit libere, pacifice et quiete vna cum posteris suis perpetue et in aeuum, dantes et concedentes eidem et eius posteris, tanquam poponi villae Mozczaniec vero et proprio, plenariam et omnimodam facultatem vigore praesentis condescensionis praedictum poponatum suum in villa Mozczaniec tenendi, habendi necnon commutandi et alienandi sed (!) ad usus suos quosuis beneplacitos conuertendi, prout ill! melius et vtilius visum fuerit.

Quae omnia et singula nos eidem poponi authoritate nostra capitaneali approbamus, ratificamus et conhrmamus praesentibus uteris nostris. Qui quidem Iwan, pop moszczanski, tenebitur nobis et successoribus nostris pro tempore existentibus capitaneis sanocensibus omnia onera et datias praestare ac in se ferre non aliter, nisi more aliorum poponum, in villis ad capitaneatum Sanocensem pertinentibus existentium.

Praeterea gaudebit etiam omnibus et singulis obuentionibus et vtilitatibus prouentibusque universis ex praedicto poponatu et agro ad eundem pertinente prouenientibus, prout caeteri omnes villarum popones gaudere soliti sunt et, quod magis est, cultum diuinum in synagoga more suo graeco non negliget sub graui in eum animaduersione. In quorum omnium et singulorum fidem, robur et testimonium sigillum nostrum capitaneale subappendi iussimus.

Actum et datum in arce sanocensi feria quarta ante festum diui Matthei euangelistae anno Domini millesimo quingentesimo sexagesimo. Ioannes Gizewski, actorum castrensium sanocensium notarius, manu proprio s[ubs]c[ripsi]t.

Грамоту сю в потвердженні короля Жиґимонта III з р. 1604 вписано до книг сяноцького ґроду на жадання Коптя Балучинського (Kopcza Bałucynski) в році 1614 – Львів[ський] краєв[ий] архів, кн. сян[оцького] ґр[оду] 143, с. 1715.


Примітки

…на попівстві в с. Мощанці – тепер с. на території Польщі; локаційний привілей на волоському праві датується 1526 р.; на наданій території пізніше були засновані села Дарів та Ясель (Fastnacht A. Osadnictwo. – S. 138; Słownik historyczno-geograficzny ziemi sanockiej w średniowieczu / Wyd. A.Fastnacht; do dr. przygot. A.Fastnacht-Stupnicka і A.Gąsiorowski. – Brzozόw; Wzdόw; Rzeszόw, 1998. – Cz. 2. – S. 149),

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2005 р., т. 7, с. 271 – 273.