Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Известия Таврической ученой архивной комиссии

Михайло Грушевський

ч. 30, Сімферополь, 1899, ст. 125.

В сій книжці можна занотувати коротку замітку про розкопану коло с. В[еликої] Білозерки (Мелітопольськ[ий] пов[іт]) т. зв. Чмиреву могилу – розграблену вже, що містила похорон т.зв. скитського типу, – далі замітку (малозначну) про два уривки «П’ятикнижжя» з феодосійської синагоги й дві замітки про праці Київського археологічного з'їзду д[обродіїв] Х.Ящуржинського й Олексія Маркевича.

Останній, застановляючися над слабкими результатами Київського з'їзду, підносить і звісну справу української мови, але при тім висловляє замітки досить несподівані в устах чоловіка, що був сам учасником з'їзду і міг знати ближче справу: він заявляє, що завсіди признавав потребу одного науково-літературного язика, а то російського, і «не спочуває галицьким ученим, що вони ухилилися від з'їзду після того, як жаданий ними дозвіл вчасти був одержаний» (с. 68).

Щодо всеслов’янського науково-літературного язика, то, не прорікаючи, чи він коли буде, мусить і сам автор признати, що його нема, і ціла справа вийшла з того, що організаційний комітет, допускаючи всі інші слов’янські язики, свідомо поминув тільки українсько-руськ[ий]. Щодо того часткового дозволу, то автор пригадає, що він був даний так пізно, що годі було з нього скористати, і в такій формі, що навіть сама президія з'їзду не уважала можливим користати з нього. Зрештою, автор, по тих застереженнях, висловляється против заборони. Певно!..


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1901. – Т. 43. – Кн. 5. – С. 39 – 40 (Бібліографія).

Автограф зберігається в: ЦДІАЛ України. – Ф. 401, оп. 1, спр. 46, арк. 109-110. Підпис: М.Г.

«Известия Таврической ученой архивной комиссии» – одне з видань Таврійської ученої архівної комісії. Виходило в 1887–1920 pp. Загалом вийшло 57 томів

Маркевич Арсеній Іванович (1855-1942) – архівіст, археолог, етнограф, вчений краєзнавець, освітній та громадський діяч.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 306.