Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] А.Г.Тимофеев. История телесных наказаний
в русском праве

Михайло Грушевський

СПб., 1897, ст. 227

Свою – досить припізнену замітку про сю книжку подаю головно для того, аби остерегти читачів, щоб не надіялися від неї чогось з історії українсько-руського права. Автор займається в ній правом Московської держави і Російського цісарства. Про Давню Русь говориться на трьох сторонах (с. 52–54, див. ще на с. 131) остільки, що автор хоче роз’язати питання – чи дістала якусь спадщину щодо кари на тілі Московська держава від Давньої Русі; півсторони присвячено праву Русько-Литовської держави; і тим, і сим автор, очевидно, сам ближче ніколи не займався, говорить побіжно, черпаючи часом з других рук. Отже, для української науки книжка зовсім нічого не приносить.

Але для культурної історії взагалі і спеціально – для історії російської культури й виховання суспільності Російською державою книжка дуже інтересна: автор збирає масу фактів. Недавнє відновлення кари на тілі в Росії (1889) і протест, викликаний ним в суспільності, дає й певну публіцистичну пікантність книжці – автор скрізь акцентує її.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1901. – Т. 39. – Кн. 1. – С. 8 – 9 (Бібліографія).

Автограф зберігається в: ЦДІАК України. – Ф. 1235, оп. 1, спр. 241, арк. 22–22 зв. Підпис: М.Г.

Тимофеев Олександр Георгійович (1867-?) – російський юрист.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 153.