Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Rozprawy Akademii Umiejętności

Михайло Грушевський

Wydział filologiczny, т. 25 – 32
(II серія, т. 10 – 17) Краків, 1897 – 1901

Про томи XX–XXIII була мова в наших «Записках», т. X (том XXIV досі не вийшов?), в сих останніх восьми томах безпосередній інтерес для нас мають тільки дві розвідки д[окто]ра Студинського про генезу творчості А.Метлинського (т. XXVI) і М.Шашкевича (т. XXVII), обговорені вже в «Записках», т. XXVIII.

Посередній, більший або менший інтерес можуть мати для нас отсі ще розвідки: Ол. Брікнера – «Kazania sredniwieczne», ч. IІІ – огляд кількох польських проповідників XV в., з оглядом на культурно-історичний інтерес сього матеріалу, А.Карбов’яка – «Szkoły parafialne w Polsce w XIII і XIV w.» (XXV), Ст. Добжицького – «О mowie ludowej we wsi Krzęcinie (pow. Podgórski)» (т. XXVI), К.Потканського – «Lachowie і Lechici» (оскільки автор зачіпає тут деякі справи східнословенської колонізації, надіємося до його поглядів іще вернутись), О.Брікнера – розвідка про Вацлава Потоцького (томи XXVII, XXIX, XXXI) – письменника небезінтересного й для нас з огляду на його історичні вірші, Я.Чубка – «J.Ch[ubek] z Gosławic Pasek w oświetleniu archizalnem» (1667–1701), С.Цішевського «Bajka о Midasowych uszach, studyum z literatury ludowej» (т. XXVIII), Ол. Брікнера – «Apokryiy średniowieczne», ч. 1 (т. XXVIII), Я.Фіалка – «Studya do dziejów uniw[ersytetu] Krakowskiego і jego wydziału teologicznego w XV w.», Я.Бодуена-де-Куртене – «Strona językowa oryginału polskiego listu, Dymitra Samozwańca» з 24.IV. 1604 p. (т. XXIX), Л.Штернбаха – «Analecta Ауагіса»(т. XXXI), С.Добжицького, – «О tak zwanem mazurowaniu w języku polskim» (т. XXXII).


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1901. – Т. 43. – Кн. 5. – С. 40 (Бібліографія).

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 307 – 310.