Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Сочинения Константина Багрянородного

Михайло Грушевський

«О фемах» (de thematibus), «О народах» (de administranto imperio). С предисловием Гавриила Ласкина. М-ва, 1899, с. 262 (відб[итка] з "Чтений" московських)

Книжка містить передмову, переклад з примітками, кілька екскурсів при кінці книжки й покажчики.

Передмова (с. 1–18) говорить про «Константина Порфірородного як письменника», написана досить хаотично і неясно і робить вражіння роботи дилетанта, з дуже неповним пізнанням літератури (навіть на «Історію візантійської літератури» Крумбахера, що нині служить вихідною точкою для всякої студії в сій сфері, не стрів я ніде вказівки), і взагалі з слабим розумінням наукового методу; читач небагато скористає, прочитавши сю студію, переклад зроблений з боннського видання; д[обродій] Л[аскін] згоджується (чому ні!) з гадкою Васильєвського про потребу критичної рецензії тексту, «але, не бувши філологом, не відважився взяти на себе такої задачі».

Здається, що й публікований уже матеріал, н[а]пр[иклад] варіанти Кобета, д[обродій] Л[аскін] знає тільки припадком з других рук (див. с 73). Примітки під текстом і за текстом мають досить курйозний характер: автор підносить те, що його заінтересувало коли-небудь і чому-небудь, при тім знову виказує досить дивний круг ученості і дуже слабі відомості з європейської літератури; читач найліпше може собі здати справу з предметами цікавості д[обродія] Л[аскіна], переглянувши на с. 239–240 його «виводи».

Взагалі, можна дивуватися, що наукова часопись, як «Чтенія», опублікували таку дилетантську й незвісно для кого написану й кому потрібну роботу.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1901. – Т. 42. – Кн. 4. – С. 6 – 7 (Бібліографія).

Автограф зберігається в: ЦДІАЛ України. – Ф. 401, оп. 1, спр. 46, арк. 161. Підпис: М.Г.

Ласкін Гавриїл Олександрович (1863-1902) – російський візантиніст.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 163.