Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Н.Рожков. Политические партии в Великом Новгороде XII-XV веков

Михайло Грушевський

"Журнал Мин[истерства] нар[одного] просв[ещения]",
1901, IV, с. 241 – 286.

Д[обродій] Рожков поставив собі дуже інтересну задачу, яку в своїм часі пробувала розв’язати стара праця Пассека: «Новгород в самом себе» – відтворити партійні відносини й боротьбу, що правили політичною історією Новгорода в XII–XV в. Задача вдячна й інтересна, але преміси, з яких виходить автор, і метод його досліду мені здаються не дуже щасливими, і тому виводи автора, на мій погляд, мусять бути прийняті cum grano salis.

Перша і корінна помилка автора – се те, що він положив «во главу угла» відносини династичні – партію Мономаховичів і Ольговичів. Я думаю, що династія сама по собі не могла бути для новгородців альфою і омегою, й за династичним поділом треба б шукати інших, більше реальних мотивів. Я не маю наміру входити ближче в се питання, але вкажу, що, н[а] пр[иклад], відносинам до династій Юрія, Мстислава і Олега відповідали торговельні інтереси – двох великих доріг, дніпровської й волзької, полудневої й східної.

Кваліфікація партій подана автором: що партія суздальська була аристократична, а київська – демократична, на мій погляд, виведена з припадкових звісток, односторонньо толкованих, тому й вимагає деталічної провірки, так само й погляд автора (с. 253), що в сих партійних відносинах купці трималися против бояр – властителів. Сміло й широко зачеркнена розвідка автора, по-моєму, мусить послужити тільки закликом до основнішого досліду сього питання.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1901. – Т. 44. – Кн. 6. – С. 4 – 5 (Бібліографія).

Рожков Микола Олександрович (1868-1927) – російський історик та політичний діяч.

…Пассека… – Пассек Василь Васильович (1816–1864) – письменник.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 167.