Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Н.Суворов. Учебник церковного права

Михайло Грушевський

Ярославль, 1898, с. XIII+597+VI

Ся книжка, як пояснює і сам автор в передмові, служить скороченням його «Курсу церковного права», виданого в 1889–[18]90 [pp.] в двох томах. Скорочуючи його, очевидно, з ціллю дати університетський підручник, автор заразом значно переробив його й доповнив новоздобутими фактами й спостереженнями. В результаті інтересовані питаннями староруського й загального православного канонічного права будуть мусити рахуватися з обома виданнями, шукаючи в першім ширшого викладу, в другім – новішого стану питань.

Як і «Курс…», так і нинішній підручник складається з двох частин, з котрих перша містить історію канонічного права (інститутів і джерел), друга – догматичний виклад, причім автор обговорює право християнських церков і конфесій взагалі. Для староруського й новішого православного канонічного права підручник особливо корисний, і ми дуже його поручаємо, хоч автор в історії руського канонічного права визначається подекуди гіперкратизмом (дещо в сім новім виданні він попустив, н[а]пр[иклад], упустив фразу про непевність Ростиславової фундаційної грамоти – с. 227, пор. «Курс…», с. 318–319).


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1901. – Т. 39. – Кн. 1. – С. 5 – 6 (Бібліографія).

Автограф зберігається в: ЦДІАК України. – Ф. 1235, оп. 1, спр. 241, арк. 41–41 зв. Підпис: М.Г.

Суворов Микола Семенович (1848-1909) – фахівець з канонічного права.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 149.