Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

«Знову ніч зорями сяє, дух солодкий од квіток...»

Михайло Грушевський

Знову ніч зорями сяє, дух солодкий од квіток,

А із гаю пісня лине – безодмінне «тьох-тьох-тьох».

Безодмінне… Червоніла рожа, як тепер цвіте,

І колись минули пісні, ніч така ж – та все не те.

Не піде назад Славута, що минуло – не вернеш.

Зеленіє гай щороку – доля вдруге не цвіте.

Плачуть хвилі Чортомлика,

Хижа хвиля берег миє,

Хвиля стогне – за хвилями

Серце плаче, серце ниє…


Примітки

Перша публікація: Михайло Грушевський: Із літературної спадщини. – С. 99.

Подається за автографом: ЦДІАК України. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 260. – Арк. 100 зв. Авторського датування немає, однак на цьому ж аркуші записаний текст вірша «Плакали струни, звенючи під ручкою твоєю…» з датою «4. II. 1885». На цій підставі вірш «Знову ніч зорями сяє…» також датуємо приблизно лютим 1885 р.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2011 р., т. 12, с. 57.