Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

«Ой не п’ється вино, і не їсться пиріг...»

Михайло Грушевський

Ой не п’ється вино, і не їсться пиріг,

Не співаються рідні пісні,

Тяжкий сум мене взяв, мені душу обліг,

І на світ важко глянуть мені.

Нуджусь все в самоті за тобою марне,

А побачу – не легше з того –

Ти не чуєш кохання мого.

А кохання важке пригнітило мене,

Геть пригнула непевна вага…

Ой пожалься ж мене, піддержи ту яву,

Порятуй же мене, дорога.

10 грудня


Примітки

Перша публікація: Михайло Грушевський: Із літературної спадщини. – С. 102–103.

Подається за автографом: ЦДІАК України. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 260. – Арк. 64 зв.

А побачу не легше з того… – наступного рядка вірша в автографі немає, але місце для тексту залишене.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2011 р., т. 12, с. 59 – 60.