Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Хронологічний покажчик


(1)

До О. Маковея

До К. Білиловського

До О. Кониського

До О. Кониського

До О. Кониського

1897 р. [Рец.] Dr. Antoni Prochaska. Dążenia do unii cerkiewnej za Jagiełły

1897 р. [Рец.] Alexander Jabłonowski. Kozaczyzna a legitymizm

1897 р. Добиваймося свого університету

1897 р. [Рец.] Die orthodox-orientalische Kirche in Lemberg

1897 р. Описі Перемиського староства 1494 – 1497 pp.

1897 р. Молотівське срібло

01.1897 р. [Рец.] Н.В.Горяев. Сравнительный этимологический словарь русского языка

1897 р. Нові розвідки з історії Давньої Руси

1897 р. Передмова до тому 2-го «Жерел до історії України-Руси»

1897 р. [Передмова до т. XIX «Руської історичної бібліотеки»]

1897 р. Пантелеймон Куліш

01.1897 р. До О. Кониського

1897 р. Королівський дозвіл на викуп Кам’янецького староства 1456 р.

01.1897 р. [Рец.] Ksawery Chamiec. Wśród stepów і jarów

1897 р. [Рец.] Древнейший план города Киева 1638 года

1897 р. [Рец.] Wilhelm Tomaschek. Die alten Thraker, eine etnologische Untersuchung

1897 р. [Рец.] Ф.Г.Мищенко. Этнография России у Геродота

1897 р. [Рец.] История русской архитектуры

1897 р. [Рец.] Th. Volkov. Le traineau dans les rites funéraires de l’Ukraine

1897 р. Документ 1586 р. про козацький промисел

1897 р. [Рец.] Хр.М.Лопарев. Старое свидетельство о положении ризы богородицы во Влахернах

1897 р. [Рец.] А.Димитриу. К вопросу о договорах русских с греками

1897 р. [Рец.] Die Entstehung der ältesten russischen sogennanten Nestorchronіk

1897 р. [Рец.] М.Довнар-Запольский. Из истории литовско-польской борьбы за Волынь (договоры 1366 г.)

1897 р. Економічний стан селян в Перемиськім старостві в середині XVI в. на основі описей королівщин

(1)