Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Пантелеймон Куліш

Михайло Грушевський

[Некрологічна звістка]

† Пантелеймон Куліш упокоївся 2 (14) лютого на хуторі своїм коло Борзни (Чернігівської губ[ернії] на 78 році життя.

Довголітня і різностороння, як рідко, діяльність патріарха українсько-руського письменства дала йому одно з найвидатніших місць в історії нашого національного життя. В розвою етнографічних студій, красного письменства, популярної літератури, публіцистики українсько-руської полишив він глибокі сліди і діяльність його тут стала вже здобутком історії. В історіографії українсько-руській, що займала його в останні роки при всіх недостачах, кинув він (особливо у першій своїй праці) чимало оригінальних та справедливих гадок. Полишаючи будучині оцінку його діяльності, ми в теперішній хвилі пам’ятаємо в нім лише першорядного проводиря українсько-руської незалежної ідеї 1840 – 60-х років. Слава його в тім не вмре, не поляже!


Примітки

Публікується за виданням: [Грушевський М.] Пантелеймон Куліш [Некрологічна звістка] // ЗНТШ. – Львів, 1897. – Т. 15. – Б. с. Коротка некрологічна вістка вийшла в траурній рамці без підпису, але збережений автограф М.Грушевського засвідчує його авторство. Автограф зберігається у: ЦДІАУЛ. – Ф. 401, оп. 1, спр. 47, арк. 64.

З великої літератури та бібліографії про визначного українського письменника та історика Пантелеймона Куліша (1819 – 1897) подаємо найважливіші позиції.

Бібліографія:

Дорошенко В. Найновіша література про П.Куліша: інформаційний огляд видань і розвідок за останні 15 літ. – ЗНТШ. – Львів, 1927. – Т. 148;

Кирилюк Є.П. Бібліографія праць П.О.Куліша та писань про нього. – К., 1929; Пантелеймон Куліш (1819 – 1897): бібліографічний покажчик. – Суми, 1994.

Основна література:

Дорошенко Д.І. П.Куліш: огляд його життя й літературної та наукової праці. – Берлін, 1923;

Пантелеймон Куліш / Зб. праць. – К., 1927;

П.О.Куліш: матеріали і розвідки. – Львів, 1929 – 1930. – Т. 1 – 2;

Lutsky G. Panteleimon Kulish: a sketch of his life and times. – New York, 1983;

Пантелеймон Куліш: матеріали і дослідження. – Львів, 2000.

особливо у першій своїй праці… – йдеться про його першу велику історичну працю, див.: Кулиш П.А. Записки о Южной Руси. – Спб, 1856. – Т. 1; 1857. – Т. 2.

Полишаючи будучині оцінку його діяльності… – М.Грушевський неодноразово цитував та коментував праці П.Куліша упродовж своєї довголітньої наукової праці, проте тільки в одній статті детальніше зупинився на його історичній спадщині, див.: ГрушевськийМ.С. В тридцяті роковини Куліша: соціально-традиційні підоснови Кулішевої творчості // Україна. – Київ, 1927. – № 1-2. – С. 9-38.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2004 р., т. 6, с. 571.