Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Хронологічний покажчик


(2)

07.1901 р. [Рец.] Сочинения Константина Багрянородного

07.1901 р. [Рец.] П.Заболотский. Легендарный и апокрифический элемент в «Хождении» Иг[умена] Даниила

07.1901 р. [Рец.] Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета

Як то було

До декана Львівського університету Твардовського

Сокільник Дмитро

Кін. 08 – 09.1901 р. До І. Франка

09.1901 р. [Рец.] Известия Таврической ученой архивной комиссии

09.1901 р. [Рец.] Rozprawy Akademii Umiejętności

09.1901 р. [Рец.] D[octo]r Izydor Szaraniewicz. Cmentarzyska przedhistoryczne we wsiach Czechach i Wysocku, w powiecie Brodzkim

09.1901 р. [Рец.] П.В.Голубовский. Опыт приурочения древнерусской проповеди «Слово о князьях» к определенной хронологической дате

Кін. 1901 р. Лист до К. Паньківського

До С. Єфремова

11.1901 р. Лист кор[оля] Стефана Баторія до калги з р. 1577

11.1901 р. [Рец.] Н.Рожков. Политические партии в Великом Новгороде XII-XV веков

11.1901 р. [Рец.] Bartosza Paprockiego dwie broszury polityczne z lat 1587 i 1588

01.1902 р. Ізидор Шараневич

01.1902 р. Мих[айло] Сухомлінов – Ів[ан] Жданов

01.1902 р. [Рец.] И.А.Линниченко и В.В.Хвойко. Сосуды со знаками из находок на площадках трипольской культуры

01.1902 р. [Рец.] Ю.Кулаковский. Новоизданный византийский трактат по военному делу

01.1902 р. [Рец.] А.Шахматов. Древнеболгарская энциклопедия X века

01.1902 р. [Рец.] Antoni Prochaska. Geneza і rozwój parlamentarizmu za pierwshych Jagiellonów

До Ф. Вовка

(2)