Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Кін. 08 – 09.1901 р. До І. Франка

Кін. серпня – вересень 1901 р. Київ

Варіанти тексту

В[исоко]п[оважному] Д[окто]ру Франку.

До Вісника я вже не маю прикосновенія (надіюся, імені вже мого на серпневій книжці не було?), але коли питаєте моєї гадки по приятельськи – радо відповідаю. Статтю читало нас троє – я, жінка і мій брат, і всі троє були гадки, що вона не конче надається – що дурницю нікому не інтересного чоловіка, видрукован[у] в неважній газетці, не варто так уважно розбирати в Вістнику Віснику. Особиста моя гадка – що критика особи Г.Гриневецького низше нижче компетенцій Вістника Вісника – що інше, якби справа була поставлена теоретично – чи правда, що наша суспільність не інтересується театром і літературою і т. ін.

Коли вже впала мені до рук стаття Кримського, то в ній я запропонував би дві зміни на стор. 1 і зчеркнення кінця.

Ваш М.Грушевський


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1637, с. 137 – 138)

Місце написання і дата встановлені орієнтовно за змістом.

…стаття Кримського… – Тут М.Грушевський має на увазі рукопис статті А.Кримського «Про нашу літературну мову» – ЛНВ, 1901, кн. 10, с. 39 – 47.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 89.