Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

11.07.1901 р. До декана Львівського університету Твардовського

Львів

Варіанти тексту

Високоповажаний Пане Декане!

На засіданю засіданні Виділу 11 н. ст. липня с[ього] р[оку] Ви перервавши мене не позволили мені говорити по руськи і тим виключили мене від участи участі в нарадах факультета, бо хоч потім запропонували Ви д[окто]ру Студинському толкувати моє внесенє внесення, але він натомість поставив своє власне, так що я фактично зістався без голосу і тому вийшов з засідання.

Пригоду сю мушу порушити pro futuro. Протягом семи літ своєї професури я все уживав руської мови на конференціях, бо не володію так польською мовою, аби могти на ній свобідно висловлятися, тай не маю обов’язку нею володіти, ані не був спеціяльно спеціально коли-небудь до того зобов’язаний, а що найголовнійше найголовнішенайвисше найвище розпорядження, заводячи (NB з деякими ограниченями – очевидно, з огляду на утраквістичний в прінціпі принципі характер нашого університету) польську мову урядовою для властей академічних, нічим не виключає уживаня уживання другої краєвої мови в дискусії на конференціях, ані в зносинах поодиноких професорів з академічними властями. Коли ж Ви, Пане Декан, маєте які сумніви в тім pro futuro, то прошу сю справу поставити на найблизшім найближчім засіданю засіданні факультету, аби раз вона могла бути доведена до остаточного виясненя вияснення компетентними інстанціями, і про рішенє факультету ласкаво мене завідомити, аби в разі неприхильного полагодженя її міг я в тій справі починити дальші кроки.

З глубоким глибоким поважанєм поважанням

М.Грушевський зв. професор університету


Примітки

Публікується вперше за автографом Марії Грушевської (ІЛ, ф. 100, № 1504).

Місце написання і дату встановлено орієнтовно за змістом.

Цей лист був надрукований в статті «Як то було» в газеті «Діло».

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 196 – 197.