Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

«Рідна хата, під твою стелю...»

Михайло Грушевський

Рідна хата, під твою стелю

Знов прийшов я, старець бідний.

Приймай мене, стара хата,

Приголуб, як мати рідна.

Тут маленьким я пробавлявся,

Рідну мову перший раз чув,

Потім багато по світу блукався,

В щасті, в недолі і в халепах був.

Блукаючись, я притомився,

Годі блукати мені.

Гей, одчинися ти, рідная хата.

Козаченька на спочінь прийми.


Примітки

Публікується вперше за автографом: ЦДІАК України. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 260. – Арк. 85 зв. Рукопис перекреслений автором.

Датуємо приблизно кінцем 1883 р.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2011 р., т. 12, с. 33.