Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

30.11.1912 р. До І. Джиджори

Київ Субота, 17(30).ХІ.912

Варіанти тексту

Дорогий Іван Миколаєвич.

Тільки що одержав Ваш лист, дякую дуже. Жалую, що поробив стільки заколоту з почтою поштою. Залучаю отсей лист, вишліть його до Дир[екції] почт пошт (як не думаєте, що він ще більш зашкодить), може, се поправить справу.

Я з дня на день чекаю відомости відомості про гроші, і, може, справді приїду з кінцем тижня, якщо їх дістану. Тут зрештою все спокійно, останні відомости відомості звучать успокоюючо, і я думаю, що зброєння Ваші мають на меті прохолодити запал деяких сфер в Росії – що, може, їм і потрібно. До Москви поїду – коли не поїду до Львова.

Неділя.

Тільки що був Леонтович. Ордер на виплату він має вже, але ще ріжне різне оформленнє оформлення. Я сподіваюся приїхати в понеділок (до Львова). Але, може, лучче буде ще тепер відписати на дурний лист Окуневського. Долучаю – коли думаєте, що він пасує до моменту, відошліть відішліть йому. Не думав я, що він усмалить таку дурницю.

Ваш щирий М.Г[рушевський]

Дійсно жаль, з огляду на теперішню хвилю, що я не виладив досі німецького видання «Очерка», на котрий ухвалило дати наклад Т[оварист]во Шевченка ще в 1911 р. – в зв’язку з тодішньою конференцією.

На 111 кн[игу] «Записок» прошу дати дату – закінчено 31/Х.912.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 51 – 51 зв.).

Місце написання встановлено за змістом і поштовим штемпелем (Київ, 18.11.12) на конверті від цього листа (арк. 48). Лист адресований: «Австрія, Львів, Lemberg, Високоповажан[и]й Ів. Джиджора у Львові, ул. Супінського, 21».

Ордер на виплату він має вже. – На другий день після підписання «комітетом спадкоємців» рішення про виділення 100 000 руб. для покриття витрат за придбаний будинок НТШ на вул. Чарнецького, 24 (див. коментар до листа М.Грушевського від 23 (10) листопада 1912 p.), 24 листопада (ст. ст.) 1912 p. М.Грушевському було передано 50 000 руб. (ЦДІАЛ України, ф. 309, оп. 1, спр. 406, арк. 1). Саме про ці оформлення йдеться в даному листі.

Але, може, лучче буде ще тепер відписати на дурний лист Окуневського. – Очевидно йдеться про лист Т.Окуневського від 22 (9) листопада 1913 р. Див. коментар до листа І.Джиджори до М.Грушевського від 226 листопада 1912 р.

Дійсно жаль, з огляду на теперішню хвилю, що я не виладив досі німецького видання «Очерка». – Насправді рішення про видання німецькою мовою «Очерка истории украинского народа» М.Грушевського накладом Товариства було прийнято на засіданні Виділу НТШ 13 липня 1910 р. Тоді ж ухвалено і про відкриття кредиту на пов’язані з цим видатки (Хроніка НТШ. – Львів. 1910. – Ч. 43. – С. 3).

Над підготовкою цього видання М.Грушевський, його учні та колеги по НТШ активно працювали у 1913 p. Видання послужило одним з численних закидів проти голови НТШ в анонімній брошурі «Перед загальними зборами Наукового товариства ім. Шевченка», що вийшла 25 червня 1913 р. (див. Михайло Грушевський. Наша політика: Матеріали до історії конфлікту в НТШ 1913 року / Упоряд. Л.Винар, Є.Пшеничний. – Нью-Йорк; Дрогобич, 2003. – С. 181). Див. також коментар до листа І.Джиджори від 23 (10) березня 1913 р.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 246 – 247.