Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

30.03.1912 р. До І. Джиджори

Київ

Варіанти тексту

Лист Ваш дістав, дякую; проте ще не написали мині мені, чи відіслали лист тому панови панові з Відня, коли вийшла II кн[ижка] ЛНВ etc. Здоровлю Вас і всіх!

М.Г[рушевський]

Рецензій Кузелі й ли[ст] можна не посилати.


Примітки

Публікується вперше за автографом – допискою до листа Марії Сильвестрівни Грушевської до Івана Джиджори (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 939, с. 4).

Місце написання встановлено за змістом, дату – за листом Марії Грушевської до Івана Джиджори (Там само, с. 2 – 3). Дописка є відповіддю на лист Івана Джиджори від 24 (11) березня 1912 р.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 242.