Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Біля 21 – біля 22.01.1912 р. До І. Джиджори

Київ

Варіанти тексту

Дорогий Іван Миколаєвич!

Тільки що одержав Ваш лист, яким мене утішили – що Ви вже на місці. Я від Вас не мав вістей давно і, не знаючи, коли вертаєте, пробував иньшими іншими способами заладити справи, в котрих був би удався до Вас, якби був певний, що Ви вже у Львові.

М[іж] ин[шим] ін[шим] писав Дермалеви Дермалеві про новорічне для слуг наших (з вілі віллі) – 30 кор[он]; не знаю, чи він передав, як ні – то прошу зробити. З решти за січень прошу заплатити решту Пйотровскому – як не упускав, то так, як він каже, і Соліку – скільки зістанеться (слугам на прожиток теж щось дати).

По-друге, поручив я вчора Михайлу Романову довідатися у Павелка, коли клявзура і устні усні, і чи хто сідає у мене. Я хочу в зв’язку з сим приїхати на 2 – 3 тижні до Львова, з початком лютого. Посилаю ще лист Дорошенка. Неприємно, що в Т[оварист]ві таке замішаннє замішання, котре, мабуть, беруть на язики і роздувають усякі людці (і Лукіянович писав, що у Львові кажуть, що Т[оварист]во «осиротіло» і в розтрою розстрої).

Чи рахунки доведені a Jour – Спілки і Тов[ариства] Шевч[енка]? Чи Угрин береться до річного замкнення? Чи з справою купна дому recte «пляну плану сфінансовання» робиться щось? Які книжки «Записок» не обраховані? Прошу їх прислати мині мені разом з цінником новим. Про иньше інше потім.

Ваш М.Г[рушевський]


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 132 – 132 зв.).

Місце написання встановлено за змістом, дату – орієнтовно за листом І.Джиджори від 19 (6) січня 1912 p., на який М.Грушевський відповідає цією кореспонденцією, та листом В.Дорошенка до М.Грушевського від 17 січня (н. ст.) 1912 р., який пересилається у цьому листі І.Джиджорі.

не знаючи, коли вертаєте, пробував иньшими іншими способами заладити справи…- Досвід початку 1911 р., коли І.Джиджора був відсутній у Львові щонайменше від 19 січня до 18 лютого (н. ст.), а питання про іспити та «вибивання» статей і рецензій від авторів М.Грушевський полагоджував через В.Козловського (Там само, спр. 540, арк. 77, 92, 102 – 104), змусив професора і цього року звертатися до інших співробітників НТШ для вирішення різних поточних справ на час свого традиційного зимового перебування у Києві.

Як свідчать листи управителя друкарні І.Возняка до М.Грушевського, саме він у січні 1912 р. займався упорядкуванням змісту «Записок» та з’ясуванням розкладу усних та письмових екзаменів професора (Там само, спр. 390, арк. 12 – 14). 23 січня І.Возняк повідомив, що «П. Джиджора є у Львові» (Там само, арк. 13 зв.).

поручив я вчора Михайлу Романову… – Йдеться про кур’єра друкарні НТШ у 1904 – 1912 pp. (Хроніка НТШ. – Львів, 1905. – Ч. 21. – С. 29; Львів, 1906. – Ч. 25.-С. 27; Львів, 1909. – Ч. 37. – С. 37; Львів, 1910. – Ч. 41. – С. 43; Львів, 1911. – Ч. 45. – С. 37; Львів, 1912. – Ч. 49. – С. 41). З 1912 р. працював у Музеї НТШ «як сталий слуга» (Хроніка НТШ. – Львів, 1913. – Ч. 53. – С. 53).

…коли клявзура і устні усні, і чи хто сідає у мене. – Відповідь на це доручення подав у своєму листі від 23 січня 1912 р. І.Возняк. Він повідомляв, що клявзурові іспити відбудуться 16 і 17 лютого, усні розпочнуться 19 лютого, а до іспиту перед професором зголосився на той час Т.Ставничий (Там само, арк. 13 зв.).

Посилаю ще лист Дорошенка. – Йдеться про лист Володимира Дорошенка до Михайла Грушевського від 17 січня (н. ст.) 1912 р. На першій сторінці рукою Грушевського помітка: «Іван Миколаєвич! Посилаю се діскретно дискретно». Лист зберігається: ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 459, арк. 447 – 449. Опубліковано: Листування Михайла Грушевського. – Київ; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто, 2001. – Т. II / Ред. Л.Винар; упоряд. Р.Майборода, В.Наулко, Г.Бурлака, І.Гирич. – С. 253 – 254.

Як у попередньому (25 грудня (н. ст.) 1912 р.) та наступному (січень 1912 р.), так і в цьому листі В.Дорошенко висловлює занепокоєння станом НТШ. В.Дорошенко був одним з найактивніших дописувачів видань, редагованих М.Грушевським (ЗНТШ, ЛНВ, «Село» та ін.).

З ініціативи В.Дорошенка було організовано переїзд професора Грушевського з Криворівні до Відня у вересні 1914 р. Під час Другої світової війни опікувався бібліотекою та майном, що зберігалося на віллі Грушевських у Львові, підтримував Марію Сильвестрівну Грушевську (Вальо М. Листи Марії до Володимира Дорошенка // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника. – Львів, 2004. – Вип. 12. – С. 464 – 494; листи В.Дорошенка до М.Грушевської опубліковано: Горинь В. Навколо вілли Грушевського у Львові // Вальо М. Марія Деркач (1896 – 1972). Бібліографічний покажчик. Спогади. Розвідки. Листи. – Львів, 1999. – С. 113 – 115; неопубліковані листи В.Дорошенка до М.Грушевської зберігаються: ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 963, с. 5 – 8; спр. 977, с. 9).

Про багатолітню співпрацю Володимира Дорошенка з Михайлом Грушевським свідчать його листи до вчителя (Листування Михайла Грушевського. – Т. II – С. 224 – 269).

…(і Лукіянович писав, що у Львові кажуть, що Т[оварист]во «осиротіло» і в розтрою розстрої). – Тут М.Грушевський, власне, дослівно повторює фразу з листа Д.Лукіяновича від від 31 грудня 1911 р. (н. ст.): «У Львові чув я ще таке, що в товаристві Шевченка все розладиться і розпрягається, що воно осиротіло» (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 616, арк. 78 зв.).

Чи рахунки доведені a Jour – Спілки і Тов[ариства] Шевч[енка]? – Підставою до цього, як і інших запитань, стали інформації про фінансовий стан у НТШ та ЛНВ, висловлені у згаданому листі В.Дорошенка:

«[…] в касі вічна посуха […]. От тепер треба би виплатити готівкою, щоби покрити всякі належности належності (дві рати за кам’яниці, податки за 3-й і 4-й квартал), коло 15 тисяч корон, тим часом в касі нема нічого, а кредит увесь вичерпаний в позичкових товариствах. […] Треба комусь поручите конечно обчислюване «Записок», бо ще 4 книжка не обчислена, а люде люди не дають спокою, жадаючи виплат» (Листування Михайла Грушевського. – Т. II. – С. 254).

Касові звіти за 1911 р. за підписом Осипа Роздольського опубліковано: Хроніка НТШ. – Львів, 1912. – Ч. 50. – С. 62 – 69. Така практика оприлюднення фінансових справ товариства на сторінках «Хроніки» була щорічною.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 237 – 238.