Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

22.04.1912 р. До І. Джиджори

Київ

Дорогий Іван Миколаєвич

Сподіваємося приїхати в середу

Ваш М.Груш[евський]


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 93 – 93 зв.). Поштова картка. Адресована: «Австрія, Lemberg, Львів, ул. Супінського, 21, Акад[емічний] дім. Високопов[ажаний] Іван Джиджора». Штемпель Києва (9.4.12).

Місце та дату написання встановлено за поштовим штемпелем.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 244.