Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

8.12.1912 р. До О. Олеся

Львів

Варіанти тексту

Високоповажаний Олександр Іванович!

На обгортці львів[ського] видання я хотів би подати проспект 1 кн[иги] трохи докладнійший докладніший, тому прошу титул Вашого етюда і Велентия, коли пам’ятаєте.

Ваш М. Г.

Я хотів відіслати обгортку і от на сім застряг.


Примітки

Публікується вперше за автографом (Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім.В.Вернадського, ф. 15, № 1696).

…прошу титул Вашого етюда і Велентия… – У 1-й книзі ЛНВ за 1913 рік друкувалася драматична мініатюра О.Олеся «М.Лисенкові», с. 3 – 7. Там само – В.Велентій. В полудневому Алтаї (с. 110 – 113).

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 223.