Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Біля 12 – біля 13.03.1912 р. До І. Джиджори

Київ

Варіанти тексту

Дуже не гарно з Вашої сторони, дорогий Іван Миколаєвич, що Ви нічого мині мені досі не написали – а вже 2 тижні. Не знаю, що діється з каменицею кам’яницею ні з иньшими іншими справами.

Посилаю Вам лист Лукіяновича. Коли можна щось зробити – в границі відповідного – добре, зробіть.

Долучені листи прошу роздати. До листу до Пані Черняхівської треба прибити печатку Спілки і дати підпис секретаря – прислати можуть на мої руки, я передам.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 137 – 137 зв.). На арк. 138 рукою І.Джиджори записка без адресата:

«В разі потреби пола[год]ження якої-небудь справи для В[исоко]п[оважаного] о. Пр., при чім мог би в чім-небуть небудь помогти, прошу все звернутися до мене. На разі можу <заявити>, на жаль, лише готовність з гречною охотою служитися В[исоко] п[оважаного] о. Пр. в справах, в яких моя поміч могла б на що-небуть придатися».

Місце написання встановлено за змістом, дату – орієнтовно за листом Ольги Вояковської до Івана Джиджори від 18 (5) березня 1912 р., через яку Михайло Грушевський передав листи для Івана Джиджори з проханням їх роздати. Через затримку на кордоні Ольга не могла вчасно переслати їх до Львова, що й спричинило непорозуміння та змусило Михайла Сергійовича в наступному листі перепитувати про виконання цього доручення.

Посилаю Вам лист Лукіяновича. – Згаданий лист Д.Лукіяновича до М.Грушевського від 24 лютого (ст. ст.) 1912 р. зберігається: Там само, спр. 616, арк. 81 – 81 зв. У ньому йдеться про справу забезпечення урядників НТШ, вирішення якої, за відомостями Д.Лукіяновича, вимагає порозуміння з професором. Йдеться також про намір перебратися до Львова та знайти відповідне місце роботи.

До листу до пані Черняхівської… – Див. коментар до наступного листа М.Грушевського до І.Джиджори, написаного перед 24 (11) березня 1912 p.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 241.