Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

7.02.1912 р. До І. Джиджори

Київ 25/І(7/IІ).912

Варіанти тексту

Дорогий Іван Миколаєвич!

Дуже дякую за лєгітімацію легітимацію і все. Я приїду, м[а]б[уть], в середу, 14/II, але прошу тим не в’язатися, коли треба поїхати до фамілії; дуже жалую, що маєте гризоту; жичу зичу щасливого закінчення сеї афери.

Шкода, що не післали послали пану з Відня, тепер уже нехай, я сам вишлю, положіть мині мені до бюрку.

Просив Гнатюка, щоб мині мені з відступами 2 – 3 дні посилали невеликими реком[ендованими] опасками «Записки» й иньші інші вид[ання], окрім математичних, від р. 1907 на мою київську адресу. Прошу дати відповідні роспорядження розпорядження Михайлу, як д. Гнатюк все ще хорий хворий.

Кручкевичу <ище> возможно все-таки скажіть, бо я боюсь, що він відложить устний усний іспит Ставничого на пізнійше пізніше, а я довго не можу пробути в Львові.

Сердечно здоровлю!

Ваш М.Г[рушевський]

Зайдіть до Фінкля, не дайте <протягатися> справі докторату. Зробіть рецензії до «Записок».

Скажіть Михайлу Романову, щоб виходив огляд від Цегельського – досі не маю.

Гнатюку скажіть, що ЛНВ І пішов до Львова вчора.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 52 – 52 зв.).

Місце написання встановлено за змістом.

Я приїду, м[а]б[уть,] в середу, 14/II.… – За листами М.Грушевського до М.Коцюбинського встановлено, що 9 лютого (27 січня) 1912 р. історик прибув до Львова, отже, щось спонукало його змінити плани (Листи до Михайла Коцюбинського. – Ніжин, 2002. – Т. II / Упоряд. та комент. В. Мазного. – С. 124). Там він пробув до 28 (15) лютого, а вже 29 (16 лютого) повернувся до Києва (Там само. – С. 124 – 125).

Прошу дати відповідні роспорядження розпорядження Михайлу… – Йдеться про кур’єра канцелярії та бібліотеки НТШ Михайла Хоркавого, який обіймав цю посаду у 1907 – 1913 pp. (Хроніка НТШ. – Львів, 1908. – Ч. 33. – С. 33; Львів, 1909. – Ч. 37. – С. 37; Львів, 1910. – Ч. 41. – С. 43; Львів, 1911. – Ч. 45. – С. 37; Львів, 1912. – Ч. 49. – С. 41; Львів, 1913. – Ч. 53. – С. 33; Львів, 1914. – Ч. 57. – С. 33). У цей час, щонайменше у 1910 р., був також слугою в родині В.Гнатюка (Листи до Михайла Коцюбинського. – К., 2002. – Т.І / Упоряд. та комент. В.Мазного. – С. 302).

Зайдіть до Фінкля, не дайте <протягатися> справі докторату. – 11 липня 1912 р. у екзаменаторів М.Грушевського та Л.Фінкеля І.Джиджора склав «кандидатський» іспит із давньої й австрійської історії, на грудень готувався до екзамену з філософії. 18 грудня (н. ст.) 1912 р. склав кваліфікаційний іспит з філософії. 21 грудня 1912 р. отримав диплом доктора (див.: Пришляк В. Український історик Іван Джиджора // УІЖ. – 2006. – № 6. – С. 66 – 67). Див. також лист І.Джиджори від 18 (5) грудня 1912 р. та коментар до нього.

…щоб виходив огляд від Цегельського… – Див. коментар до листа М.Грушевського, відправленого з Києва близько 2 – 3 лютого (20 – 21 січня) 1912 р.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 240 – 241.