Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Перед (не пізніше) 20.09.1912 р. До С. Єфремова

Львів

Варіанти тексту

Високоповажаний Сергій Олександрович!

Ваша телеграма прийшла саме на мій приїзд до Львова і я Вам відтелеграфував зараз про згоду дати ім’я між співробітниками, 20/VIII – сподіюся сподіваюся, що дістали. Потім прийшов Ваш лист. Ім’я Філіпова нагадало мині мені несимпатичну фігуру видавця «В мире искусства», але може се якийсь иньший інший. Зрештою не знаю, наскільки взагалі реальним зістаєть[ся] проект, судячи з того, що з 1/IX газети не стали виходити. Особисто я не маю тепер багато часу для публіцистики, але принціпіально принципіально, розуміється, признаю потребу в Київі Києві газети прихильно настроєної для українства і готов по змозі послужити такому підприємству, якби воно мало війти в житє життя.

Умови, котрі Ви перечислили, розуміється, ставлять українські постуляти постулати гідно, але вони накладають на українську сторону і певні обов’язки – гідно поставити і україн[ський] відділ.

Я давнійше давніше сподівався бути в Київі Києві в вересні, тепер бачу, що не буду, і тому пишу Вам сі рядки.

З високим поважаннєм поважанням

М.Грушевський


Примітки

Друкується вперше за автографом (Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім.В.Вернадського, ф. 317, № 345).

Місце і приблизний час написання встановлено за листом-відповіддю С. Єфремова від 7 вересня 1912 року (Центральний державний історичний архів України у Києві, ф. 1235, оп. 1, спр.471, арк. 181 – 182).

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 168.