Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

23.07.1912 р. До О. Назаріїва

Ясенів Горішній

Варіанти тексту

В[исоко]п[оважаний] Д[обродію]!

Прошу ще вислати теку з тими: «Przegląd historyczny», т.І, де статя стаття Закшевского «Nad Wieprzem і Bugiem».

З поважаннєм поважанням М.Грушевський


Примітки

У Відділі рукописів ІЛ збереглося два листи М.Грушевського до Олекси Назаріїва.

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 131, № 64).

Дату і місце відправлення встановлено за поштовим штемпелем на листівці.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 271.