Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

3.04.1912 р. До І. Джиджори

Київ

Тільки що одержав Ваш лист. Дякую і поздоровляємо Вас усі навзаєм. Тут також пакосна погода, але не сніг.

Ваш М.Г[рушевський]


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 97 – 97 зв.). Поштова картка з репродукцією твору В.К.Розвадовського «Жнива». Адресована: «До Високоповажаного Івана Джиджори в Заставцях, о. п. Голгочі, Holhocze, Австрія, Галіція». Штемпель Києва (?). 3.12.

Місце написання встановлено за поштовим штемпелем, дату – орієнтовно за листом І.Джиджори від 3 квітня (21 березня) 1912 p., на який цією короткою кореспонденцією відповідає М.Грушевський.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 243.