Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

24.03.1912 р. До М. Грушевського

Львів 24.ІІІ.1912

Варіанти тексту

Високоповажаний Пане Професор!

Прислані П. Профес[о]ром листи я передав і післав послав по адресам, хоч з значним опізненєм опізненням наслідком того, що мені їх прислано майже тиждень пізнійше пізніше.

У нас наразі нічого нового; про каменицю кам’яницю нічого не чути, значить, справа стоїть, як стояла: нові власники камениці кам’яниці досі не зголошувалися до нас, а за иншою іншою ніхто не шукає. Тим часом Окуневський в листі до П. Професора пише, що говорив про евентуальну підмогу для нашого музея з міністром просвіти і з міністром скарбу, і обидва вони поставилися прихильно до сього, заявивши, що одержаннє одержання такої підмоги можливе.

В Т[оварист]ві теж поки що спокій і не чувати нічого про якісь нові міни і підходи – зрештою дотепер не було ані одного засідання Виділу по виїзді П. Професора, отже, можливо, що власне через те маємо спокій. Було тільки засіданнє засідання Комісії для прагматики, де справа обезпечення урядників провалилася: постановлено творити окремий фонд, не вважаючи на те, що така постанова була вже в 1905 чи навіть в 1902 р., на підставі якої Виділ повинен був річно відкладати по 2000 к[орон] на емеритальний фонд. Досі, як відомо, не зложено навіть 20 сот[иків], через те саме відпадає всяка дискусія над листом Лукіяновича.

Дома у П. Професора теж усе по-старому. Одно тільки: зачинається весна, а П. Професор не полишили ніяких інструкцій щодо робіт в городі і т. д. Хоч зима напевно ще верне, але все-таки, може, є такі роботи, які треба б і можна вже тепер зробити. Я буду у Львові до середи перед святами включно, проте до того часу можна розпорядитися.

Кореспонденції, крім згаданого листа Окуневського і того, що посилаю, ніякої нема.

Паням прошу передати мій поклін.

З глибоким поважаннєм поважанням

Іван Джиджора

P.S. Кузеля прислав рецензії. Чи посилати їх П. Професорови Професорові?


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 447, арк. 280 – 281 зв.).

Місце написання встановлено за змістом.

Прислані П. Профес[о]ром листи я передав. – Див. коментар до листа М.Грушевського до І.Джиджори, відправленого перед 24 (11) березня 1912 р.

Тим часом Окуневський в листі до П. Професора пише, що говорив про евентуальну підмогу для нашого музея… – Йдеться про лист Т.Окуневського до М.Грушевського від 15 березня (н. ст.) 1912 р., в якому він інформує про зустріч Українського парламентського клубу з міністром віросповідань та освіти та його особисту розмову з міністром фінансів у справі придбання кам’яниці. Повідомляючи про прихильне ставлення обох до цієї справи, радить подати петицію до відповідних міністерств (Там само, спр. 669, арк. 26 – 26 зв.). Про свої зустрічі з міністром віросповідань та освіти в справі виплати щорічних субвенцій НТШ й допомоги для купівлі кам’яниці Окуневський повідомляв і в інших листах (Там само, арк. 28 – 29 зв.; лист від 27 квітня (н. ст.) 1912 p.). 12 листопада 1912 р. він писав М.Грушевському, що спільними заходами вдалося ввести до державного бюджету позиції щодо підмоги Товариству (30 000 корон) та музею (50 000 корон) (Там само, арк. 31).

…не було ані одного засідання Виділу по виїзді П. Професора… – За відомостями «Хроніки», у період між 27 лютого та 27 березня 1912 р. дійсно не було жодного засідання Виділу НТШ (Хроніка НТШ. – Львів, 1912. – Ч. 50. – С. 1 – 4).

Кузеля прислав рецензії. – Рецензії Зенон Кузеля прислав разом з коротким листом:

«Чернівці, 19.III.1912. Високоповажаний Пане Професоре! Посилаю дальшу серію рефератів і також пайку приладжу на конець кінець цьвітня квітня. Тому що деякі посилки пропадають, прошу ласкаво потвердити одержанє одержання сего цього листа карткою» (Листи Зенона Кузелі до Михайла Грушевського / Упоряд. В.Наулко, В.Старков. – Запоріжжя, 2005. – С. 60).

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 242.