Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

1. Передмова

Михайло Грушевський

Перегляд економічного стану селян в галицьких королівщинах XVI в., розпочатий в передмовах до І–III т. «Жерел», веду далі й від галицького підгір’я переходжу до королівщин північно-східних. Сей раз забираюся до Львівської королівщини.

Хоч інвентарів львівських переховалося дуже багато, почавши від кінця XV в. [Найдавніший інвентар Львівського староства з 1495 р. видав я в «Записках Наукового товариства ім. Шевченка» в т. XII. Окрім того, маю копії: інвентаря з початку XVI в. (без року) – «Summarius prouentuum capitaneatus Leopoliensis et tenutarum: Camyonka, Szerzecz Glynianyque ad eunclem capineatum pertinentium» – Варшавського скарбового архіву, відд[іл] LVI, літера L. 1, т. I; інвентаря львівського замку, спорядженого по смерті воєводи Отона з Ходча, 1534 p. (Ibid.) й інвентаря Львівського староства 1545 р. (Ibid.).], але для нашої теми матеріал дають з-поміж них далеко не всі; багато з них обмежуються описсю замку або сумаричним вичисленням доходів, і тільки декотрі дають детайлічні викази сільських податків в поодиноких селах. Таким чином, окрім люстрації 1565 і 1570 pp., для їх доповнення послужить нам головно інвентар 1545 p., досить багатий і докладний. Кілька сіл знайдемо в інвентарі 1534 р. (в інвентарі 1545 р. сих сіл нема, і таким чином сі два інвентарі обопільно себе доповняють). Окрім того, маємо кілька дуже інтересних рішень ревізорів 1570 p., постановлених ними в справах селянських обов’язків під час ревізії, але до люстрації не втягнених, а перехованих в облятах львівських. Таким чином, матеріал, яким я розпоряджаю для Львівської королівщини, обіймає 25 – 35 літ і дає можливість слідити за еволюцією економічного становища селянства на протязі чверть століття, в самій середині XVI в.


Примітки

Найдавніший інвентар Львівського староства з 1495 р. видав я в «Записках Наукового товариства ім. Шевченка» в т. XII – див.: Грушевський М. Опись Львівського замку р. 1495 // ЗНТШ. – Львів, 1896. – Т. XII. – Miscellanea. – С. 1 – 12 (передрук у виданні: Грушевський М. Твори: У 50 т. – Львів, 2004. – Т. 6. – С. 144 – 153).

…Варшавського скарбового архіву, відд[іл] LVI, літера L. 1, т. І. – AGAD. – Archiwum Skarbu Koronnego» – Oddz. LVI. – Ks. L 2756.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2005 р., т. 7, с. 414.