Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

4.08.1923 р. До О. Олеся

Баден 4.VIII.923

Варіанти тексту

Дорогий Олександр Іванович!

Тільки що одержав я В[ашого] листа з відповідями на мої пункти запитань. Добре, що зарекомендували, дійшов лист, а попередніх я так і не одержав. Той матеріял матеріал, що Ви подали, дуже мені поможе, надіюсь, обрисувати Вашу творчість, особливо 1 десятиріччя. Не ясно мені – Ви говорите мабуть про діда з матернього боку, що то в його маєтку Ви жили і його стратили на 12 році життя? Два роки, котрі Ви жили на селі, під час середньої школи – се були вакації, чи мали перерву в науці (в середній школі Ви були до р. 1900? – від якого року?). В шкільнім журналі Ви писали і по-укр[аїнськи] і по рос[ійськи]? перші вірші 1899 р. були укр[аїнські] чи російські?

Потім, Ви не відповіли на важне питаннє питання – чи можу я говорити про «Перезву»? (Ваша творчість II десятиліття представлена розмірне розмірно слабо, отже се було [б] позисто для статі статті, коли б я міг використати «Перезву» – але Ваша воля!). Якщо маєте примірник, позичте. Коли була написана «По дорозі в казку»? (нема дати на друкованім), «Трагедія серця»??, «З лірики» кн[ига] III – мабуть 1909 – 1911? (на книжці нема обгортки і дати друку). Драматичні проби – чи 1913, тоді ж, як дозволи на виставу, чи ранійше раніше?

Якщо можете, напишіть скоро, я на другий тиждень взявся б до писання статі статті – з великою приємністю!

«Нов[у] громаду» одержав, але се журнал нудний «до тошноти», ще далеко гірший від «Ч[ервоного] шляху».

Як живете зрештою? Уже не збираєтеся в сі сторони?

Ваш щирий М. Г.

Привіт від усіх нас Вам і Вашим!

Бачили Ви Гавлічка?

«Для вірности вірності» посилаю таки сього листа через книгарню: не маю довір’я до Вашої почти пошти.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 114, № 16/30).

Місце написання – за змістом.

Коли була написана «По дорозі в казку»… – «По дорозі в казку» – драматичний етюд О.Олеся. Уперше надрукований в журналі «Рідний край», 1910, № 10, 41, 42. «Трагедія серця» – п’єса О.Олеся. Вперше надрукована у журналі «Літературно-науковий вістник», 1911. Збірка «Поезії. Книга III» вийшла 1911 року.

«Нову громаду» одержав… – у цей час виходило два журнали під такою назвою. Очевидно, йдеться про видання, здійснюване у Києві-Харкові.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 253 – 254.