Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

5.02.1923 р. До О. Олеся

Відень 5.ІІ.923

Варіанти тексту

Ну се справді неабиякий успіх, дорогий Олександр Іванович, коли Ваших таки випустили! Я, правду сказавши, не сподівався сього! Видко, що Вами таки дорожать. Що ж до мене, то ніяких пропозицій, про котрі питаєте, мені не роблять, і взагалі я не маю вже давно ніяких зносин з сими сферами, не тільки безпосередніх, а навіть і посередніх. Союз наш післав послав останній транспорт обуви, одежі etc. 16.XI через Міжнародній Червоний хрест в адресу Українського Червоного хреста, й І.І.Холодний, член головної Управи Укр[аїнського] Черв[оного] хреста, се одинока скільки-небудь «прикосновенна» людина, з котрою Союз ще має зносини – поки не дійде до наших уповажнених уповноважених сей транспорт. Поведеннє Поведення сфер з нашим Союзом (в справі посилки книг etc.) цілком відбило у мене всяку охоту до яких-небудь зносин з ними. Не можна їм вірити.

Ми живемо тихенько. Кулюня була вхопила гріп грип і дуже стрівожила стривожила нас, тепер їй краще. Я дописую II том своєї «Історії укр[аїнської] літератури», над котрою працював останніх 1,5 роки.

Коли приїде Віра Антоновна й Олег, сердечно привитайте привітайте їх від нас!

Ваш М. Г.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 114, № 16/16).

Місце написання – за змістом.

…коли Ваших таки випустили!.. – Тобто, дружині та сину О.Кандиби радянська влада дозволила виїхати до нього за кордон.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 245.