Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

20.07.1923 р. До О. Олеся

Баден Baden, Isabella str. 15, 20.VII.923

Варіанти тексту

Дорогий Олександр Іванович!

Сього тижня одержав від Вас 2 картки, але великих листів, старого і нового, котрі Ви – як пишете в 1 картці, вислали день перед тим, я не маю й досі, і не маю тих відомостей, котрі мені потрібно, щоб приступити до статі статті. Лавров, висловляючи висловлюючи переконаннє переконання, що «пан поет Олесь» уже надіслав мині мені потрібні відомості, просить скорше присилати статю статтю, бо поезії вже кінчаться складом. Матеріял Матеріал, мині мені присланий, я підчитав, не стає «Перезви» – і другої половини нового збірника, котрий треба мині мені побачити, пишучи, хоч в щіткових відбитках, а головно – не можу приступити не маючи біографічних даних.

Тому прошу прочитати долучений анкетний листок і дати на запитання по можливости можливості точні, хоч і короткі відповіди відповіді, для короткости короткості можете значити їх просто цифрами – я зіставив собі копію. Прошу се зробити якнайскорше, бо тепер я буду мати час для статі статті, а потім може щось иньше інше надбігти. Також прошу пояснити, чи можу говорити про «Перезву» – себто чи відповідаєте за Валентина (про Ваші колишні гуморески я згадаю лише сумарично – чи може більше щось сказати? але я не маю з них нічого під рукою).

Місця пробутку Крекотня не знаю. Про книги Анна Серг[іївна] роспитувала розпитувала в Книгоспілці і їй сказали, що прислані Вукопспілкою книги почасти ще лежать в таможні, почасти перероблені на картон – в тім моя «Ілюстрована історія», «Старі часи» і «останні книги творів Олеся» (не знаю, що се значить).

Привіт Вашій родині!

Ваш М. Г.

1. Ваш батько і дід – соціяльне соціальне становище, достаток, освіта, зайнятя зайняття.

2. Чи по жіночій лінії були не українки; хто?

3. Коли втеряли Ви батька?

4. Ваша мати – освіта її, інтереси, характер, впливи?

5. Рік, місяць, день і місце Вашого уродження?

6. Хто ще був у сім’ї?

7. Де Ви виростали? Дім, село, місто, слуги, перші інтересні знайомі?

8. Як вчасно себе пам’ятаєте? Коли вивчились читати, чи любили читати і що?

9. Ті «степи», котрим Вас «доручила мати», чи степ ідеальний чи реальний? Де?

10. Де вчились? Які предмети йшли добре, які зле, чи були учителі любимі і впливові, чи були гуртки молодіжи молоді?

11. Коли вперше прочитали україн[ську] книгу? Чи дома говорили по-українськи? Коли ні, то де практикувались і коли?

12. Що то за ученичий журнал був, де Ви написали Ваші перші вірші (1897?)

13. Через що збочили Ви в Ветерин[арний] інститут? Коли скінчили його? Коли пішли в службу і де?

14. Чи знали когось з старших харків[ських] україн[ських] письменників? Відколи стали обертатись в україн[ській] громаді?

15. Коли розчиталися в україн[ській] літературі? Коли приблизно прочитали лірику Куліша, Щоголіва, Франка, Лесі Укр[аїнки], Самійленка? (се поети, котрих уважаю Вашими попередниками – яке Ваше відношення до них?).

16. Чи богато багато читали і любилися в Гайне? Кого з чужих ліриків ще близше ближче знали і цінили? росийські російські – Фет, Тютчев, Некрасов, Надсон, Фофанов, Бунін, Брюсов, Блок?

17. Чи брали участь в політич[них] укр[аїнських] гуртах або партіях і яких?


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 114, № 16/29).

Місце написання – за змістом.

…чи відповідаєте за Валентина… – Тобто, за псевдонім, під яким вийшла збірка сатиричних віршів «Перезва».

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 252 – 253.