Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

7.05.1923 р. До О. Олеся

Відень 7.V.923

Варіанти тексту

Спасибі, дорогий Олександр Іванович, що відізвались. Коли будете мати час і охоту, дуже буду рад почути від Вас щось більше. Те, що інтересує Вас, інтересує і мене, отже що притягне В[ашу] увагу, буде і мені цікаве. Зокрема становище укр[аїнських] «вищих шкіл», чи дійсно йде в них робота, наука, які відносини, се дуже цікавить моїх у Київі Києві, до яких доходять відомости відомості про сі «Українські Афини» – Прагу, як там люде люди віддаються «наукам и искусствам», не журячись нічим. Цікаво теж, що уявляє тепер Громад[ський] Комітет, його відносини, засоби і характер діяльности діяльності.

Ми Вас перевибрали 1 містоголовою «Голод[ним] Укр[аїни]» на новий рік, але сумнів[аюся], чи буде що з сього. Справозданнє Справоздання дістанете.

Щирі привіти від усіх нас!

Ваш М. Г.

Як побачите Дмитра Антоновича, прошу йому сказати, що я писав йому на празьку адресу 2.IV, довшим листом, питаючи, в якім стані праця, ним обіцяна У[країнському] Соц[іологічному] інст[итутові], але він не відписав. Чи одержав? Чи змінив адресу?

Може маєте якесь діло з книгарнею Гавлічка? За ними зістався коміс, даний Жуковським, і я не можу добитись ні рахунку, ні грошей, ні звороту книг.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 114, № 16/22).

Місце написання – за змістом.

відомости відомості про сі «Українські Афини» – Прагу… – Завдяки значній матеріальній допомозі чехо-словацького уряду, моральній підтримці наукових та культурницьких кіл Чехо-Словаччини починаючи з 1921 року в Празі та інших містах було засновано ряд українських, російських, білоруських установ та організацій, що мали задовольняти духовні та матеріальні потреби емігрантів. Прага і курортне містечко Подєбради перетворилися на єдиний у світі великий осередок освіти для українців на еміграції.

У Празі діяли: Український вільний університет, Український високий педагогічний інститут ім.Драгоманова, Українська студія пластичного мистецтва; дослідницькі установи: Український інститут громадознавства, Українське історико-філологічне товариство, Український академічний комітет, Українське правниче товариство, Українське педагогічне товариство, Українське товариство прихильників книги, Український громадський видавничий фонд; у Подєбрадах – Українська господарська академія.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 248.