Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

В

Ваганки – продовгуваті прямокутні посудини, були поширені у козацькому побуті

Вакації – канікули

Вакханалія – розгульне бенкетування, безтямне пияцтво

Валантатись – тинятись, повільно рухатись

Валенродизм – героїчне служіння суспільству, доведене до крайніх меж самопожертви

Варстат – майстерня

Вахляр – віяло

Ввізвати – закликати, запросити

Вегетувати – животіти

Велицідень – великдень

Велію – велику

Верея – стовп, на який кріпиться стулка воріт

Верифікація – перевірка істинності

Верста – давня міра відстані. Одна верста дорівнює п’ятистам сажням чи 1,067 км

Верх – вершина гори

Верцадло – дзеркало

Взірець – зразок

Взірцеві – зразкові

Вибранець – обранець

Вивід – висновок

Видавництво – видання

Видвигнений – висунутий

Видержавити – здати в оренду

Видець – глядач, свідок

Виділ – правління; факультет, президія, адміністрація

Виділова школа – початкова школа

Видовище – те, що відкрите для споглядання і привертає увагу

Виєднати – отримати, здобути; умовитись з кимось, домовити когось

Виємно – винятково

Вижичити – позичити

Визискати – використати

Виїмки – винятки; фрагменти, витяги

Виїмковий – винятковий; надзвичайний; особливий

Виїмкові – виняткові; надзвичайні

Виїмок – виняток; фрагмент, уривок

Виказ – перелік, список

Виклади – лекції, виступи

Викомбінувати – відтворити

Викона – ікона

Вимазати – викреслити

Вимикатися – вислизати, звільнятися

Вимівка – відмова

Винародовлений – денаціоналізований

Винародовлення – денаціоналізація

Виносити – становити, дорівнювати

Виплив – наслідок, продукт

Вирахований – прагматичний

Висилюватися – знемагати, робити щось з останніх сил

Вискра – іскра

Вискри – іскри

Вислід – висновок, результат

Вистава – виставка

Виступити (з чогось) – вийти

Виступці – домашні капці

Витичений – означений певними віхами

Витичувати – намічати

Вишрубований – використаний

Відати – керувати, розпоряджатися чим-небудь, завідувати, орудувати, керувати Відбирати – одержувати

Відбитка – пробний текст; окремо зброшурована стаття, невеликий твір тощо із збірника, журналу

Відвічальність – відповідальність

Віддавати – передавати, відтворювати

Відмовляти – заперечувати

Відпадки – відходи

Відперти – заперечити

Відпис – копія

Відпоручник – уповноважений, представник

Відправа – відповідь; відсіч

Відправування – відбування; здійснювання

Відрікати – відмовляти, відговорювати

Відтворення – відкриття

Відцифрувати – розшифрувати

Вікт – столування

Вітчина – вітчизна

Вкладка – внесок

Владомий – поневолений

Владущий – панівний

Властитель – власник

Внадливий – надокучливий, настирливий

Внесення – пропозиція

Вокабула – окреме іноземне слово в перекладі рідною мовою

Волапюк – штучна міжнародна мова; винятково засмічена мова, набір беззмістовних фраз

Волока – ділянка землі площею близько 40 десятин

Волость – у Київській Русі – територія, підпорядкована єдиній владі; у дореволюційній Росії і в СРСР до 1929-1930 РР. – адміністративно-територіальна одиниця, що входила до складу повіту

Волюмін – том

Впливати – надходити (про кошти і т.ін.)

Вповні – цілком

Врази – рани, виразки, образи

Все – завжди

Всильство – насильство

Встійність – стійкість, непохитність

Вутенята – каченята