Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

О

Оббутися – освоїтися, звикнути

Обер-прокуратор – обер-прокурор

Обжалування – оскарження

Обкладки – дифтерія

Обметиця – рештки борошна на жорнах, які зазвичай обмітаються, у переносному значенні – непотріб

Оборотний – спритний

Обрабований – пограбований

Обрабувати – пограбувати

Обради – дебати

Образ – картина

Оброблення – опрацювання

Оброк – натуральний податок, данина продуктами традиційного селянського господарства

Обсада – склад, колектив

Обсадження – заміщення

Обсаджувати – заміщати

Обсентеїзм – див.: Абсентеїзм

Обсерватор – спостерігач

Обсервація – спостереження, обстеження, дослідження

Обскурант – реакціонер, мракобіс

Обскурантизм – вороже ставлення до науки, освіти і прогресу; відсталість

Обстати – заступитись; дотримуватись

Обструкція – дія, спрямована на зрив якого-небудь заходу, пропозиції тощо; перепона; перешкоди, замовчування

Обшар – певний простір; територія

Овид – обрій, виднокруг

Овоч – плід

Огірчений – засмучений

Оглада – вишкіл

Огниво – ланка

Одвічальний – відповідальний

Одинокий – єдиний

Одідичити – одержати в спадок

Одкаснутися – відсахнутися, відмовитися

Одність – єдність

Одность – однаковість, єдиність

Одушевлений – надихнутий

Одушевлення – запал, захват

Оказійний – принагідний

Оклепаний – збитий, неновий

Околодок – участок; приміщення підрозділу міської поліції

Околодок, околоток – підрозділ поліційної міської дільниці, керівник цього підрозділу

Октройований – дарований

Окуп – відкуп

Олтар, вівтар – головна частина храму

Онер, й всіма іншими онерами – з усім, що належить

Опад – спад

Опал – опалення; паливо, дрова

Опанча – старовинний широкий плащ; традиційний український верхній одяг – свита з капюшоном

Опінія – громадська думка, погляд

Опока – вапнистий суглинок, в’язка глина; форма для відливки; грубий пісок, гравій, галька або осадова мікропориста порода з кремнезему, часто на березі річки

Опричнина – система надзвичайних заходів, запроваджена Іваном Грозним для розгрому боярсько-князівської опозиції і зміцнення Російської централізованої держави

Опуст – знижка (ціни)

Організм -реконвалесцент – організм, що одужує

Ордер – орден

Ординаріат – виконавчий допоміжний орган консисторії і капітули

Оречення – висновок, ухвала, постанова; рішення, присуд

Орікати – вирішувати, присуджувати, ухвалювати

Оршад – напій з мигдалевого молока

Осада – поселення, селище

Осаула, осавула – панський наглядач

Осип – хлібний податок

Основний – грунтовний

Оспалість – байдужість, апатичність

Останки – залишки, лишки

Остентаційний – показний, демонстративний

Остентаційно – раптово

Остзейські – балтійські

Осторога – обережність, обачність

Осьмачка – міра об’єму сипких речовин і меду, що була поширена в українських землях у XIV – XVIII ст. Не мала єдиного метрологічного стандарту, дорівнює приблизно – відро, тобто 10 літрів

Отвираючи – відкриваючи

Отворений – відкритий

Отворення – відкриття

Отворити – відкрити

Откно – прикро

Отчина – спадщина по батькові

Отягатися – зволікати, баритися; вагатися

Оферта – пропозиція

Офіцина – флігель

Офіціаліст – службовець

Охопом – раптово, з усіма речами

Очитаний – начитаний

Очитання – начитаність