Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Р

Рабат (фр.) – знижка

Равти=раути – зібрання аристократичних кіл суспільства

Райця – радник, член магістрату

Ралець – відвідини, також – подарунок при візиті, привітанні; іти на ралець – іти з привітанням і подарунком

Рамено – плече

Ранжір – розстановка людей за зростом; певний порядок (в іронічному значенні)

Рантьє – особа, що живе за рахунок цінних паперів (акцій, облігацій), на проценти від капіталів, які передає в позичку

Рата – частковий платіж, частина боргового зобов'язання

Ратище – дерев’яний спис

Рахуба – тут: рахунок

Реб, ребе – поштиве звертання до рабина

Ревеляція – сенсаційне відкриття; викриття злочинів

Ревізія – обшук, трус

Ревізований – переглянутий

Регуламін – регламент

Регулямін – розпорядок, регламент, правила, припис

Редукція – зведення; зменшення

Реєстр – список, письмовий перелік кого, чого-небудь; книга для запису справ, документів, майна, земельних володінь тощо

Резигнація – відмова (від чогось), зречення, примирення, пасивність

Резигнація – зречення, самопожертва

Резолютний – розсудливий

Реквізиція – примусове вилучення майна у власника в державних або громадських інтересах

Рекреація – відпочинок

Рекрут – солдат-новобранець

Рекурс – позовна заява у вищу інстанцію

Релятивне – відносне

Релятивний – відносний

Релятивно – відносно

Ремество – ремесло

Ремигайли – тварини (воли), які ремигають, жуючи

Ремунерація – винагородження

Ренегатство – відступництво, зрадництво

Репрезентант – представник

Реприменда – нагінка, догана, докір

Рескрипт – указ, повеління, розпорядження вищої влади

Респектувати – поважати

Реставраційний – ресторанний

Рестрикції – обмеження

Реторта – хімічна посудина

Ретроградство – спротив прогресу, реакційна політика

Ретязок – ланцюг

Ретязь – ланцюг

Рефлексія – самоаналіз, роздуми (часом надмірні, хворобливо загострені) над власним душевним станом

Рефлектувати – претендувати, розраховувати (на що)

Рецензія – редагування, наукове видання

Речевий: речева дискусія – предметна дискусія

Решта з капіталу – тут: прибуток з капіталу

Ригор – дисципліна, примус

Ригоризм – суворе, надмірно дріб’язкове дотримання моральних принципів

Риняки, рінь – дрібне каміння на березі річки

Риштувати – облаштувати

Різунські – розбійницькі

Річник – рік видання (часопису)

Рішенець – рішення

Робітня – майстерня

Розбиратись – роздягатись

Розбуркати – розворушити, збудити

Розв’язання – закриття, розпуск

Розвага – розважливість

Розвій – розвиток

Розказ – наказ

Розмірно – порівняно, відносно

Розписання – оголошення

Розписати – оголосити

Розполоняти – розвивати, поширювати

Розправа – дослідження; праця, монографія; розвідка, наукове дослідження

Розправити – вивчити, дослідити

Розрух – тривога, замішання, переполох, паніка; розбрат, незгода

Розрухи – заворушення

Розстрій – розлад

Розшибатись – старатись, клопотатись

Розщибатися – перейматися (чим), хвилюватися (про що)

Роспоріх – розділена частина (шайки тощо)

Роспуджати – страхати

Ростина – рослина

Рукомесло – ремесло

Рукомесний – ремісничий

Русин – українець

Руський – український

Рутенство – назва західноукраїнської інтелігенції, яка підтримувала політику австро-угорського уряду щодо українців

Рущина – руська, тобто українська, мова

Ряд – правління, влада