Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

А

Абдикація – зречення

Абруптивний – раптовий, різкий

Абсентеїзм – масове ухиляння від участі у виборах або в засіданнях колегіальних органів; ухилення від виконання суспільних обов’язків, напр., від участі у виборах

Абсида – виступ будівлі, здебільшого напівкруглий у плані (зовні іноді багатокутний або квадратний), перекритий півкуполом. У християнських церквах абсида – вівтарна частина, орієнтована зазвичай на схід

Абсольвувати – закінчити, відбути

Абсорбувати – відтягнути

Абстиненція – повстримливість, утримання (від чого)

Абстіненція – утримання, відмова від чогось

Авгури – жерці; шарлатани, віщуни

Авреоля – ореол, німб

Австерія – харчевня

Автопсія – особисте дослідження

Агенди – реєстраційна книга, справа

Ад’юнкт – помічник, заступник урядника, професора, судді тощо

Адамант – дорогоцінний твердий камінь, алмаз, діамант

Адепт – прихильник, послідовник

Адорація – захоплення, поклоніння; поклоніння Святим Дарам, у переносному значенні – обожнювання когось, поклоніння

Ажитація – хвилювання, тривога

Ажитируватись – турбуватись, хвилюватись

Академік – студент

Академія – урочисте засідання

Аксесорії – тут: додатки

Акт – указ, грамота, постанова; офіційний документ

Акцептована – прийнята, схвалена, прийнятна

Алавастр (алебастр) – випалений білий гіпс; гірська порода

Амбіція – самолюбство: гордість; честолюбство

Ампліфікація – зміна, переробка

Анальфабет – неписьменна, неграмотна людина; неук, невіглас

Анальфабетичний – неписьменний, неграмотний

Анахорет – відлюдник, самітник

Ангажемент – запрошення артистів на певний строк для участі в спектаклях або концертах на основі договору

Антецеденси – попередні події, обставини

Антиділювіяльний – не підвладний модним віянням

Антиціпація – передбачення

Антракс – рубін або гранат

Аподектичність – категоричність

Аподиктичний – категоричний

Апокрифічний – пов’язаний з апокрифом; фальшивий, несправжній, сумнівний

Апологет – захисник, охоронець кого-, чого-небудь

Апологія – упереджений захист, вихваляння

Апостатичний – ренегатський, такий, що зрікся віри, своїх переконань

Апострофа – в риториці прийом, коли серед загальних міркувань застосовується звертання до якоїсь конкретної особи з-поміж слухачів чи до уявного образу

Апотегма – влучний вислів

Апотезування – тут: звеличення

Апотеозувати – звеличувати, вихваляти; підносити до апофеозу, ідеалізувати, натхненно оспівувати

Апофеоз – звеличування

Апробата, апробація – схвалення, затвердження

Аранжер – організатор, упорядник, координатор

Арбалет – старовинна зброя, що має форму лука для метання стріл, каменів тощо; самостріл

Аргузій – кінний стражник

Армата – артилерія

Арогантські – пихаті, зарозумілі, бундючні, зухвалі

Артизм – висока майстерність, віртуозність, артистичність; художня майстерність, мистецька вправність, артистизм

Артист – мистець, майстер

Артистичний – мистецький, художній

Асекураційне (товариство) – страхове

Асекурація – страхування

Аспірація – прагнення, устремління; придих

Атавізм – поява у окремих організмів якогось виду ознак, які існували у віддалених предків, але були втрачені в процесі еволюції

Атентат – замах на чиєсь життя, здійснений з політичних мотивів

Атракційна сила – привабливість

Атрамент – чорнило

Ауспіції – у Древньому Римі ворожіння за польотом та криком птахів. Тлумачились ауспіції жерцями-авгурами

Афект – душевне хвилювання, пристрасть; симпатія; почуття, любов

Ачей – адже ж