Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Е

Евдемонізм – ідеалістичний напрям в етиці, сутність якого полягає в прагненні людини до щастя

Евентуально – можливо

Евіденція – запис; реєстр; облік

Едиція – видання, наклад, тираж

Едукація – навчання; освіта

Едукований – освічений

Екзекутивна – виконавча

Екзекутивний – виконавчий

Екзекутнва – тут: виконавча влада

Екзистенція mіnіmum – прожитковий мінімум

Екзосмос – процес просочування рідини і розчинних речовин з клітини в зовнішнє середовище

Ексцерпт – тези, стислий виклад змісту

Елеганція – елегантність

Елімінація – виключення, вилучення

Елоквенція – красномовство

Елюкубрації – комбінації

Елюкубрація – бездарна писанина; хитрощі, виверт

Еманація – витікання, випромінювання

Еманціпувати – тут: звільнити

Емендація – поліпшення

Емеритура – вихід на пенсію; заслуга

Емуляція – змішання

Емфаза – тут: наголос

Ендосмоза – просякання густішої рідини в менш щільну через перетинку

Ендосмос – процес просочування розчинених речовин із зовнішнього середовища в середину клітини

Ентузіазмуватися – захоплюватися

Енунціація – офіційна заява, декларація, положення

Епігон – послідовник якого-небудь напряму (в політиці, науці, мистецтві тощо), який не має творчої самостійності і в нових умовах механічно відтворює застарілі ідеї

Есенціальні – істотні, змістовні, суттєві

Есенціональний – істотний

Есенціональні – обмежувальні

Етат – штат

Етер – ефір

Етерний – тендітний, ефірний

Ефемеріди – одноденки