Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Г

Габілітація – колоквіум і пробна лекція на здобуття звання доцента або професора в університеті

Габльот – верхня частина креденса (буфета)

Габльота – засклена шафа для музейних, архівних експонатів; стенд

Галга – правитель, пан

Галіматія, галімат’я – маячня, дурниця, нісенітниця

Галочка – бляшка

Галузка – гілка

Гарець – міра сипких речовин, що дорівнює 3,28 літра

Гарус – вовняна пряжа для рукоділля

Гваранція – гарантія

Гебраїсти – дослідники давньоєврейської

Гедонізм – насолода, етичне вчення, яке метою життя визнає насолоду

Гекатомба – велике жертвоприношення

Гекатомби – жертвоприношення; масове вбивство або одночасна загибель великої кількості людей

Гелертер – учений з широкими, але відірваними від практичної діяльності знаннями, схоласт

Гельоти – безправні, покривджені, упосліджені люди

Герць – бій, боротьба; поєдинок, двобій

Гешефт – торгова операція, оборудка

Гзимз, гзимс – карниз, похило встановлені під стелею гладкі або профільовані дошки

Гіацинт – коштовний камінь: світлий, прозорий різновид циркону від жовто-червоного до оранжево-червоного кольорів

Гіматія – частина давньогрецького чоловічого одягу

Гіпокризія – лицемірство, облуда

Гіпокрит – лицемір

Гіпотечний (іпотечний) – кредитний

Глота – тиснява, тіснота

Гльоса – тут: фрагмент

Гля – для (прийменник)

Глядати – шукати

Гміна – громада

Годен – здатний

Годовщина – убивство

Гойний – щедрий, розкішний, багатий

Гойно – добре, щедро

Голка – бунт

Головство – головування

Голосити – повідомляти, проповідувати

Гольтіпака – гульвіса, розбишака

Гони – українська старовинна міра довжини. Великі («добрі») гони – 120 сажнів, середні – 80 сажнів, малі – 60 сажнів. Сажень – 2,13 м

Гонори – почесті

Гоноровий – почесний

Гонфальоньєр – дослівно – «прапороносець справедливості» – охоронець конституції у середньовічних італійських містах-державах

Горина, горичний – вище, піднесене почуття

Горішній – верхній

Горнець – горщик

Город – місто

Городовик – рядовий службовець міської поліції

Городський – міський

Горожани – громадяни; міські громадяни, міщани

Горожанин – громадянин

Горожанство – громадянство

Горожанське – громадянське

Горожанський – громадянський; громадський

Господа – світлиця, дім

Господарка – господарство

Готентонська мораль – мораль неосві-чених людей, дикунська мораль

Готентоти – народ, що живе в центрі і північних районах Намібії, за релігією протестанти

Гофмейстер – почесний титул, придворний чин, посада

Гофрат – радник двору

Грабар – землекоп

Граматка – буквар

Граничний – межовий, кордонний; прикордонний

Гребувати – нехтувати

Грегіт – кам’яний розсип

Грейцар – давня австрійська розмінна монета

Гречний – чемний, люб’язний

Гризтися – турбуватися, журитися

Грис – висівки

Гудочник – музика, який грає на дудку

Гуменний – наглядач за роботами на току; прикажчик на току

Гуня – верхній одяг з товстого (домотканого) сукна

Гупати – лунати, розлягатися (про гучний, лункий звук)

Гурба – юрба