Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Н

На взірець – на зразок

На-бірг, набірг – в борг

Наборзі – наспіх

Нава – поздовжня або поперечна частина простору церкви чи громадської споруди, розташована між рядами колон, арок або між зовнішньою стіною та поздовжньою колонадою

Наверствовання – нашарування

Навідворот – навпаки

Навіз – підвіз, привіз

Наглий – нагальний, раптовий, несподіваний

Наглити – прискорювати, підганяти

Надробляти – надуживати

Надужиття – зловживання

Наїзд – збройний напад

Най – хай

Наклад – затрата; кошт (видання)

Накладчик – особа, що фінансувала друк видання

Наколи – коли, якщо

Належитості – тут: податки

Намість – замість

Напімнення – нагадування

Направа – влагодження, поправлення; покращання

Направити (свою помилку) – залагодити, поправити

Напредки – наперед, заздалегідь

Напушеність, напушистість – штучність, помпезність

Наразі – поки що

Наручний – придатний, підхожий

Наручник – браслет

Насіканий – інкрустований

Наспартолити – зготувати недбало, невміло, абияк; нашвидку приготувати

Насущник – хліб насущний

Нахід – збройний напад, навала

Нахрапом – зухвало, нахабно, безцеремонно, насильно

Начиння – посуд

Небіжка, небога – племінниця

Невважливо – байдуже, без поваги

Невірно – недовірливо

Негація – заперечення

Негоціант – оптовий купець, комерсант

Негоція – комерційна операція, торгівля

Негувати – заперечувати, відкидати

Недітклий – недоторканий

Недогода – незадоволення; недолік, незручність

Недокладність – помилка, погрішність

Незадашний – невдалий, нещасливий

Незадовго – незабаром

Незасібний – незаможний, без засобів до життя

Незбитий – неспростовний

Незвикло – незвично

Незлий – непоганий

Незручний – незграбний, такий, що не вписується у правила «вищого тону»

Неконсеквентність – невідповідність

Неконсеквенція – непослідовність

Ненаручний – непридатний, непідхожий

Непотизм – заміщення посад за протекцією, влаштування родичів на прибуткові посади, кумівство

Неприлапаний – неспійманий

Нестановитий – непостійний, мінливий

Нестеменно – обов’язково

Нетикальність – недоторканність

Нефоремний – безформний; нечіткий, без контурів

Нехть – нафта

Нігди – ніколи

Нім – перш ніж

Нобілітація – надання шляхетства, отримання дворянства

Нобіль – представник вищої знаті, аристократ

Новинка – інформаційна замітка в часописі

Нотаблі – знатні люди

Нотарь – писар; нотаріус

Нотка – примітка

Нотки – примітки

Ноторичний – загальновідомий

Ноша – одяг

Нута – нота