Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

С

Сакви – дорожні торби

Сакрамент – релігійне таїнство, дія – хрещення, причастя, вінчання, сповідь і т.д., у переносному значенні – делікатний предмет; священне релігійне дійство, непорушний канон

Сакристія – приміщення в католицькому храмі, де зберігається церковне начиння, книги, також воно служить місцем для проведення деяких обрядів, переодягання і відпочинку духовенства

Салоп – верхній жіночий одяг, переважно теплий

Сальва – залп, салют

Саля – зал

Самоуправа – самоуправління

Санація – оздоровлення

Свада – сварка

Свитка – довгополий верхній одяг

Свідомий – відомий, знайомий

Свішник – учитель

Свішникувати – вчителювати

Своїти – привласнювати

Секатура – причіпки, прискіпування; переслідування

Секундарне – вторинне

Секундогенітура – право молодшого сина до успадкування трону, маєтку

Сенсуальний – той, що стосується відчуттів

Сервілізм – прислужництво

Сецесіоніст=сецесійник – студент, який вийшов із Львівського університету в знак протесту проти полонізації

Сецесіоністи – відхідники, ті, що прагнуть відокремлення

Сецесія – відхід, відокремлення, усунення

Сибарит – бездіяльна, розпещена людина, що живе чужою працею

Сибаритський – розніжений, розбещений неробством і розкошами

Сикофанство – професійне донощицтво, шпигунство, наклепництво

Синдикат – організація, вид монопольного об'єднання підприємців з метою обмеження конкуренції

Синедріон – рада старійшин; збори, судилище

Синекура – добре оплачувана посада, на якій майже нічого не треба робити

Сирівець – сировина

Сита – суміш води і меду

Сікатися – кидатись на когось, чіплятись, втручатись

Сказанець – засуджений на кару

Скала – масштаб

Скаля – масштаб

Скарб – державна скарбниця; установа, яка відає державними коштами, державним майном

Скісна – похила

Склабезувати, слабезувати – розбирати по складах, читати з трудом

Складка, складки – добровільний грошовий внесок на потреби товариства; спільні кошти

Складня – лінг. Будова речень і словосполучень, порядок слів у реченні; те саме, що синтаксис

Склеп – магазин

Скомплікований – складний, ускладнений

Скора – шкіра

Скрипт – рукопис

Скрупули – докори сумління

Скудельний – крихкий, неміцний, ламкий; глиняний

Скупити – скупчити, об’єднати

Скутейний – корисний, дієвий

Сливе – майже

Слідний – помітний

Слідно – видно, помітно

Словниця – словник

Слоїк – невелика скляна банка

Служалець – слуга

Смарувати – шмарувати, натирати

Совітник – радник

Соломаха – давня українська страва, схожа на рідку кашу

Соцький – у Російській імперії – нижчий поліцейський служитель на селі, якого обирали на сільському сході

Спадень – захід (сторона світу)

Спахнути – спалахнути, густо почервоніти

Спекатися з кимось – зв’язатися з кимось

Співділання – співдія, співпраця

Спід – низ

Спірка – суперечка, сварка

Спішитися – поспішати

Споводувати – спричинити

Сподні – штани

Справник – очільник повітової поліції в Російській імперії

Справоздання – звіт

Справуватися – справлятися, обходитися

Спудей – студент, учень бурси та інших духовних навчальних закладів

Стагнація – застій

Стан посідання – сфера впливу

Станик – бюстгальтер

Становище – позиція; точка зору

Старинності – старожитності

Старовицький – старовинний

Стерник – стерничий; командир

Стичність – контакт, спілкування

Стісняти – обмежувати

Стоваришення – об’єднання, спілка

Сторона – сторінка (книжки, часопису)

Сторонництво – партія

Сторонничо – тенденційно

Страхопуд – опудало

Стрихулець – дощинка для вирівнювання міри збіжжя; міра; мірка

Стрічки – рядки

Струмент – інструмент

Струмкий – стрункий

Студень – грудень

Студіювання – навчання; вивчення

Студія – дослідження; етюд

Стяжка – смужка

Субвенції – дотації, форма фінансової допомоги

Субвенція – допомога, вид цільової грошової допомоги місцевим бюджетам з боку державного бюджету; дотація

Субскрибувати – передплачувати, підписувати; зобов’язуватися підписом

Субскрипція – передплачування

Сугестія – вплив

Сугубий – подвійний

Суд – судження

Сулиця – давня метальна зброя, інша назва – дротик

Сулія – пляшка з ручкою

Сумаричний – загальний

Суміш – впереміш

Суплент – заступник викладача

Суплентура – заступництво викладача

Супліка – писане прохання або скарга; заява, просьба

Супрематія – главенство, зверхність, першість, перевага

Супротивлятися – чинити опір; опиратися

Сурдут – сюртук

Суспільність – громадськість, суспільство

Сутерени – підвал

Суходіл – материк

Сухозлітка – позлітка

Ськати – шукати вошей у волоссі