Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

13.09.1899 р. До І. Франка

Владикавказ 1(13)/ІХ.99

Варіанти тексту

Високоповажаний Пане Доктор!

Дістав я нарешті IX кн. Взагалі вона добра, тільки Яцкова ліпше було б інакше затитуловати затитулувати, Гнатюка шкода що не відложили на X [книгу], як я радив: більше було місця на хроніку, а й не перейшов би сей том своїх границь (о 12 сторін). Взагалі чого б іще жичив зичив: більшої сіметриї симетрії, однопляновости одноплановості: а то в IX кн. н[а]пр[иклад] оригінальної белетристики за мало, в VIII було забагато, повних 4 арк., в VIII хроніки було аж 22, в IX тільки 8. Нема в тім чогось страшного, але завсігди це робить вражіння враження якоїсь припадковости припадковості змісту, неуважности неуважності редакції. Трошки уваги – й сього можна оминути, і я дуже просив Вас про се. Посилаю замітку про з’їзд. Постараюся в Києві зібрати відомости відомості для можливо докладного вияснення справи.

У докінченні своєї статті про Доде, на початку, не вчислив я між писання його два збірника оповідань – «Contes d’hiver» і «La Fedore», тому прошу Вас дописати їх там при коректі.

Збірник оповідань Доде на XI кн. кінчиться перекладом і я хочу його заслати ще відси. Але вискладавши, зачекаєте з друком до приїзду моєї жінки, бо вона хоче мати ту коректу.

Ага! Переклад Маковея фламандців мене дуже прикро вразив: там маса макаронизмів і язичийних форм. Відай, Ви легко його пустили. А треба, аби не тільки Ви, а й Гнатюк чистив мову.

Не знаю яким способом (бо я подібного реєстру своїх рефератів не давав до Т[оварист]ва), сталася мені й Т[оварист]ву та прикрість, що не всі мої реферати вичислені, тим замість 29 заявлених рефератів вийшло 24 і Уварова стільки їх порахувала. Отже щоб не було потім якого говорення прошу дати в новинках отсе:

В поданім у попередній книжці реєстрі рефератів членів Н[аукового] Товариства ім.Шевченка упущено кількох, заявлених у своїм часі до організаційного комітета, а то, окрім вичислених іще:

25. Причинки до початків української козаччини.

26. Картка з історії сільського священства – по самбірським актам XVI в. – обидва М.Грушевського і його ж два комунікати:

27. Новознайдена візантійська печатка з Самбірщини.

28. Наказ в[еликого] кн[язя] Казимира Ягайловича київському князю Олельку, і –

29. Реферат Барвинського, коли правда (як пише Гнатюк, що він його заявив у москов[ському] (?) комітеті).

Здається усе, здоровлю Вас сердечно.

Щиро прихильний М. Г.

Де і що робить Маковей?


Примітки

Вперше надруковано у газ. «Старожитності», 1992, жовтень, № 18 – 19, с. 14).

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1626, с. 503 – 506).

Місце написання – орієнтовно за змістом.

Дістав я нарешті… – йдеться про чергову книгу журналу ЛНВ.

…Яцкова ліпше було б інакше затитуловати затитулувати– У вищеозначеній книзі публікувалися 5 нарисів Михайла Яцкова під загальною назвою «В царстві сатани» (с. 162 – 168).

…Гнатюка шкода що не відложили… – Йдеться про статтю В.Гнатюка «Причинок до історії зносин галицьких і угорських русинів» (с.162 – 168).

Посилаю замітку про з’їзд. – У 10-й книзі ЛНВ уміщено замітку без підпису «З київського археологічного з’їзду». З’їзд відбувся 1 – 20 серпня 1899 року і організатори мали на меті надати йому всеслов’янського характеру, але це не зовсім вдалося: з слов’янських гостей було 15 учених (всього учасників близько 400). Оскільки на з’їзді було заборонено виступати українською мовою, галицькі учені відмовились брати участь у ньому.

Переклад Маковея Фламандців… – Йдеться про статтю Генріха Бішофа «Фламандський рух у Бельгії від 1830 року» у перекладі з німецької мови Осипа Маковея (ЛНВ, 1899, кн. 9, с. 137 – 152).

…реєстру своїх рефератів… – Тут М.Грушевський має на увазі список рефератів, заявлених на археологічний з’їзд членами НТШ, який публікувався у кн. 9, с. 198. Доповнення до списку, про яке говориться далі-у кн. 10, с. 39.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 87.