Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

01.1899 р. До О. Маковея

Січень 1899 р. Львів

Варіанти тексту

В[исоко]п[оважаний] д[обродію] Маковей!

Д[обродій] Потапенко просить за сі оповідання посилати йому «Вістник» «Вісник». Прогляньте і як вони можуть друковатись друкуватись, кажіть посилати, а як не знаєте адреси – спитайте Кононенка.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 59, № 2880, арк. 2).

Дату і місце написання встановлено приблизно за змістом.

…Потапенко просить за сі оповідання… – оповідання В.Потапенка друкувалися у ЛНВ, 1899, т.V, с. 271 – 283.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 122.