Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

11.09.1899 р. До І. Франка

Владикавказ 30/VIII(11/ІX).99

Варіанти тексту

Високоповажаний Пане Доктор!

Дякую за новинки. Браку матеріалу я не боюся, але завсігди я раджу не переходити 3 і 3/4 арк. оригінального. Проти статей про москвофілів нічого не маю, се буде на часі. Тільки з сим треба б скінчити в двох книжках, бо ще сього року маєте дати статтю про Врхліцького. В XI кн. я мабуть дам лист з-над Полтви – про університет, бо справа стає знову akut – Пелехин передав рішення про умови своєї фундації на рішення киянам (се довірочно поки що Вам доношу), вони мали її рішити в 20-х днях серпня ст. і повідомили мене в самій останній хвилі: я закомуніковав погляд Товариства і просив здержатися з рішенням, якби вони з ним не годились.

В Київ мені заїздити не по дорозі й дуже ненаручно, але видно треба заїхати, мабуть се буде десь коло 6.Х н. с., коли ніщо не перешкодить. Тільки ж прошу Вас, пане доктор, хоч як не любите писати листів, аби Ви зараз написали Лисенку лист, де розбили б головне:

a) що товариство наше й иньші інші зовсім не мають скацапіти

b) пояснити нужденне становище барвінчуків і їх кампанію проти Т[оварист]ва

c) пояснити, що границя національного між українцями і кацапами у нас дуже виразна, і українці наші дуже бравірують до закордонних (в мові, культурі etc.) і ніякого сепаратизму нема.

Прошу про се конче написати, в інтересі справи, ширше Лисенку і попросити, аби він поділився сим листом з іншими. Се важно, аби разом: від мене і від Вас кияни почули те саме. А я заразом заповідаю їм свою визиту.

Тішуся, що апокрифи кінчаться; значить будете мати спроможність повести скоршим темпом «Етногр[афічний] зб[ірник]». З Шухевичем, розуміється, трудности трудності неминучі, але дуже важно, щоб книжка його вийшла до кінця року й ми не зісталися без етнол[огічних] материялів матеріалів. Напишіть до Вовка, попудьте його, аби свій том вів, а то змусив нас заложити осібну серію, афішувати вихід «раз або два до року», й кинув на ласку долі.

З заявлених Вами рефератів треба аби хоч деякі, як не всі, виладити до кінця жовтня найдальше – для збірника. Те ж і іншим рефератникам кажіть.

Від Науменка дістати що-небудь – се річ майже безнадійна, тим більше що я ніколи не був з ним у близьких зносинах.

Здоровлю Вас сердечно і Вашу паню. Жінка Вам кланяється. Як що не перешкодить, хочу тут пробути ще зо три тижні.

М.Грушевський


Примітки

Вперше надруковано у зб.: Великий українець. – К. – 1992. – С.251 – 253.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1637, с. 69 – 72).

Місце написання – орієнтовно за змістом.

Дякую за новинки. – Цей лист є відповіддю на лист І.Франка, писаний на початку вересня н. ст. 1899 року.

Проти статей про москвофілів… – І.Франко повідомляв М.Грушевського, що у 10-ту книгу ЛНВ він подає свою статтю «» (1899, т.86, с. 1 – 14, 53 – 65).

…я, мабуть, дам лист з-над Полтви… – Публіцистичний цикл «Листи з-над Полтви» М.Грушевського під псевдонімом Observator публікувалися у ЛНВ. Лист третій, про який йде мова-у 1899, т.8, с. 84 – 116.

…Пелехин передав рішення… – Український хірург П.Пелехин, який жив і працював у Петербурзі, 1898 року передав НТШ у Львові 90.000 австрійських корон на фонд будівництва майбутнього медичного факультету Українського університету та для підготовки професури для нього.

…написали Лисенку лист… – Лист І.Франка до М.Лисенка, про написання якого просить М.Грушевський, дослідникам невідомий.

…дуже важно, щоб книжка його вийшла… – У серії НТШ «Матеріали до українсько-руської етнології» друкувалась велика етнографічна праця В.Шухевича «Гуцульщина» у тт. II, IV, V, VIІ, VIII (1899 – 1908).

Від Науменка дістати що-небудь… – Йдеться про намір публікувати переклад «», зроблений С.Руданським. Рукопис знаходився у В.Науменка.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 86.