Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

24.03.1899 р. До О. Маковея

Львів 12(24)/ІІІ.1899

Варіанти тексту

Високоповажани[й] Добродію!

Відповідно до Вашої заяви, що ще в кінці сього місяця мусите виїхати, Виділ на засіданню засіданні 10(22)/III іменовав іменував Вашим наступником д[обродія] В.Гнатюка від 1/IV н. с. Відповідно до того прошу подати на першім місці в хроніці сеї книжки про се звістку, а для порозуміння щодо дальшого співробітництва Вашого прошу мені дати нагоду побачитися з Вами.

З поважаннєм поважанням М.Грушевський


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 59, № 879).

…подати в хроніці сеї книжки про се звістку… – «Член редакційного комітету «Літературно-наукового вістника вісника» д.Осип Маковей одержав з міністерства освіти літературну стипендію і виїхав на довший час до Відня для наукових студій, зістаючись і надалі постійним співробітником «Літературно-наукового вістника вісника». Редакційні обов’язки Осипа Маковея перейняв д.Володимир Гнатюк» – ЛНВ, 1899, т.VI, кн. 4, с. 61.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 124 – 125.