Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

08.1899 р. До І. Франка

Серпень 1899 р. Владикавказ

Варіанти тексту

В[исоко]п[оважаний] Пане Доктор!

Ми обіцяли статтю про Доде. З огляду що Ви казали, що не підіймаєтеся її зробити, надумав я тепер перечитати Доде і зладити про його статтю. Що трохи припізнено, треба з тим спішитися. Напишіть, чи заповнена IX кн. ? Жінка зладить мабуть переклад його дрібних оповідань, але сього можна не лучити разом з статтею.

Як Ваше здоров’я?

Щиро прих[ильний] М. Г.

Я послав і оригінал Чехова, заглядайте в нього, щоб не вийшло яких недорічностей недоречностей при друку.


Примітки

Вперше надруковано у зб.: Великий українець. – К. – 1992. – С.251.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1674).

Місце написання – за аналогією з наступним листом, дата – орієнтовно за змістом.

Жінка зладить переклад… – У перекладі М.Грушевської друкувалося 12 оповідань А.Доде – ЛНВ, кн. 11 – 12, с. 221 – 347.

…оригінал Чехова… – Йдеться про повість «Моє життя».

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 85.