Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Кін. 09 – 10.1899 р. До І. Франка

Кін. вересня – жовтень 1899 р. Владикавказ

В[исоко]п[оважаний] Добродію!

На всяк випадок даю Вам знати, що з «Pere Milon» Мопассана жінка моя переложить на січневу книжку вибірку, отже як може Вам спадало на думку се, то вже не турбуйтеся.

Чи писали до Вовка в справі етнолог[ічних] «Матер[іалів]»? Конче се потрібно.

Чи написали до Лисенка – і се конче потрібно, хоч я і не знаю напевно, чи буду в Києві.

Чи підганяєте Шухевича?

Здоровлю Вас! Щиро прих[ильний]

М. Грушевський


Примітки

Вперше надруковано у зб.: Великий українець. – К. – 1992. – С.253.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1624, с. 25).

Місце написання – орієнтовно за змістом. Датується приблизно за змістом та за місцем серед інших листів до І.Франка, з якими цей лист зброшурований.

…на січневу книжку вибірку… – У ЛНВ, 1900, т.8, кн. 1 було вміщено три новели Мопассана у перекладі Марії Грушевської.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 88.