Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Перед (не пізніше) 10.03.1899 р. До О. Маковея

Львів

Варіанти тексту

В[исоко]п[оважаний] Добродію!

На XXVIII кн. «Записок», себто на 10/III десь хотів би я вже мати огляд кореспонденції Куліша, про котру Вам казав.

При конці кінці III кн. «Вістника» «Вісника» треба буде дати спростованнє спростування помилок (н[а]пр[иклад] про Видавничу спілку).


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 59, № 880, арк. 5).

Дату і місце написання встановлено приблизно за змістом.

…огляд кореспонденції Куліша… – Грунтовний огляд публікацій листування П.О.Куліша, вміщених у ж. «Киевская старина» у 1897 – 1898 роках, був написаний О.Маковеєм, друкований у ЗНТШ, 1899, т.ХXIХ, кн. 3, с. 18 – 39.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 123.