Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

01.1899 р. До О. Маковея

Січень 1899 р. Львів

Варіанти тексту

В[исоко]п[оважаний] д[обродію] Маковей!

Доглянув я недогляд: на обкладинці Віст[н]ика Вісника нема нічого про продажу попереднього річника – дайте що було в проспекті. Додайте, що нові передпл[атники] на 1899 р. дістають всі книжки, почавши від 1-ої. Зробіть се зараз, аби не забути. Будьте сьогодня сьогодні в Т[оварист]ві о 5-ій для наради.

Поезия Поезія не дуже зла, але й не дуже добра.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 59, № 880, арк. 1).

Дату і місце написання встановлено приблизно за змістом.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 122.