Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Перед (не пізніше) 27.02.1899 р. До О. Маковея

Львів

Прошу Вас яко секретаря Надзираючої ради Спілки спросити кореспондентками членів її на засідання на 27 н. с. лютого, на год.5, в бібліотеці Товариства.

N.B. не Онишкевич нотар, тільки священик.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 59, № 880, арк. 4).

Дату і місце написання встановлено приблизно за змістом.

…яко секретаря Надзираючої ради Спілки… – Йдеться про «Українсько-руську видавничу спілку».

…не Онишкевич нотар… – У ЛНВ, 1899, кн. 3 подано поправку до «Хроніки» у кн. 2, де помилково замість о.Стефана Онишкевича був названий Осип Онишкевич.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 123.