Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Перед (не пізніше) Кін. 03.1899 р. До О. Маковея

Перед (не пізніше) Кін. березня 1899 р. Львів

Варіанти тексту

В[исоко]п[оважаний] Д[обродію] Маковей.

Прошу передати кінець н[аукової] хроніки (зробіть хоч з пам’яти пам’яті), бо книжку треба випускати.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 59, № 880, арк. 7).

Дату і місце написання встановлено приблизно за змістом.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 123.