Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

18.06.1914 р. До С. Єфремова

Львів 18.VI.1914

Варіанти тексту

Високоповажаний Сергій Александрович!

В дусі тісного контакту, про котрий говорили ми на остатнім останнім зібранню зібранні київського Т[оварист]ва підмоги, львівське Т[оварист]во прихильників укр[аїнської] літератури, науки і штуки вибрало своїми членами, минувшого місяця, нових членів київського Т[оварист]ва: Вас, Федора Павловича [Матушевського] й Александра Сергієвича [Грушевського]. Повідомляючи Вас про се, заразом сповіщаємо, що 1(14) липня відбудуться загальні збори. Голос свій на сі збори можете передати Вол[одимиру] Вікт[оровичу] Дорошенку, а Федір Павлович – коли будете ласкаві його повідомити, міг би передати проф[есору] Василю Гарасимчуку.

Чи не дали б Ви на III кн[ижку] «України» рецензій на твори Шевченка, вид[ані] під ред[акцією] Дмитра Дорошенка. Ваші рецензії на Сумцова, що лишились від II кн[ижки] йдуть також у сю книжку.

З щирим поважанєм поважанням М.Грушевський


Примітки

Друкується вперше за автографом (Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім.В.Вернадського, ф. 317, № 308).

Місце написання встановлено за змістом.

Лист написано Марією Сильвестрівною за підписом М.Грушевського.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 169.